Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Šī informācija ietver finanšu instrumentus, lielus projektus, kā arī saites uz atbildīgo iestāžu un platjoslas kompetenču biroju publikācijām un kontaktinformāciju.

Izvēlieties sev interesējošo valsti no zemāk redzamā saraksta.

Austrijas karogsAustrija

Itālijas karogsItālija
Beļģijas karogsBeļģija Latvijas karogsLatvija
Bulgārijas karogsBulgārija Lietuvas karogsLietuva
Horvātijas karogsHorvātija Luksemburgas karogsLuksemburga
Kipras karogsKipra Maltas karogsMalta
Čehijas Republikas karogsČehijas Republika Nīderlandes karogsNīderlande
Dānijas karogsDānija Polijas karogsPolija
Igaunijas karogsIgaunija Portugāles karogsPortugāle
Somijas karogsSomija Rumānijas karogsRumānija
Francijas karogsFrancija Slovākijas karogsSlovākija
Vācijas karogsVācija Slovēnijas karogsSlovēnija
Grieķijas karogsGrieķija Spānijas karogsSpānija
Ungārijas karogsUngārija Zviedrijas karogsZviedrija
Īrijas karogsĪrija  

Skatīt jaunāko informāciju par valstu platjoslas plāniem un platjoslas pārklājumu ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa — savienojamības lapā

Pārbaudiet anketas par valstu platjoslas plāniem un 2020. un 2025. gada platjoslas mērķu sasniegšanu kopsavilkuma rezultātus, ko COCOM (Komunikāciju komiteja) nosūtīja dalībvalstīm 2019. gada beigās.

Jaunākās ziņas

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

Skatīt arī

Gigabitu infrastruktūras likums

Gigabitu infrastruktūras akts (GIA) atbilst pieaugošajām vajadzībām pēc ātrākas, uzticamas un datu ietilpīgas savienojamības, aizstājot 2014. gada Platjoslas izmaksu samazināšanas direktīvu.

Platjoslas projektu plānošana

Platjoslas plānošanas nodaļa palīdz pašvaldībām un citām struktūrām plānot veiksmīgus platjoslas attīstības projektus.