Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - Latvija

Latvija atbalsta Gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, jaunināmu uz gigabitu, pilsētām un laukiem, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

    Latvijas karogs

Kopsavilkums par platjoslas sakaru attīstību Latvijā

Latvijas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus un kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un sociāli ekonomiskajiem autovadītājiem. Tiek plānoti ātrumi vismaz 100 Mb/s, jaunināmi uz gigabitu, gan pilsētās, gan laukos, kā arī 5G pārklājums visās lielajās pilsētu teritorijās. Ar projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” tiks uzlabots platjoslas sakaru pārklājums Latvijas lauku reģionos, jo operatori varēs sniegt piekļuves pakalpojumus, izmantojot neitrālu pasīvo optiskās šķiedras infrastruktūru, kuru finansēs valsts atbalsta programma. Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020. gadam atbalsta Gigabitas sabiedrības mērķus. 2021.gadā tika apstiprināts Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027.gadam, kā arī Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Ministru kabinets apstiprināja valsts 5G ceļvedi 2020. gada februārī.

Nacionālā platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās valsts iestādes

Galvenie platjoslas sakaru attīstīšanas mērķi

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus Elektronisko sakaru nozares plānā 2018-2020.

2021.gadā apstiprināts Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027.gadam. Plāns regulē sakaru nozares politiku visā Latvijas teritorijā. Plāna mērķa grupas ir elektronisko sakaru uzņēmumi, plānošanas reģioni, pašvaldības un iedzīvotāji. Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas jaudas sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mb/s gan pilsētās, gan laukos. Ņemot vērā ierobežoto pieejamo publiskā finansējuma apjomu, centieni tiks koncentrēti, neaizstājot privātās investīcijas, jomās, kurās ekonomisku iemeslu dēļ elektronisko sakaru operatori nav ieinteresēti izvērst infrastruktūru vai dara to nepietiekami.

Latvija pieņēma Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Šī ir visaptveroša valsts digitālās transformācijas stratēģija, kas aptver IKT izglītību un prasmes, piekļuvi internetam, modernu un efektīvu valsts pārvaldi, e-pakalpojumus un digitālo saturu sabiedrībai. Vadlīnijas nosaka vīziju par vienlīdzīgu, ātru un kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, lai nodrošinātu vismaz sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo sakaru infrastruktūras pieejamību. Mērķis ir:

  • Visām mājsaimniecībām ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, ko var palielināt līdz gigabitu ātrumam, un
  • 5G pārklājums visām lielajām pilsētu teritorijām 50% apmērā (Latvijā - Rīga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) un visām sauszemes transporta maģistrālēm.

Galvenie pasākumi un finanšu instrumenti platjoslas attīstībai

  • Normatīvie pasākumi: Ministru kabineta noteikumi sniedz iespēju investoriem, kuri attīsta optiskās šķiedras tīklus, iesaistīties kopīgos projektos ar citiem komersantiem (43 punkts).
  • Projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” („vidējās jūdzes” projekts) īstenošana norit veiksmīgi. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta ietvaros tiek izbūvēti tumšo optisko šķiedru tīkli un piekļuves punkti līdz lauku teritoriju novadu centriem, kurus pašlaik neapkalpo nākamās paaudzes tīkli (NPT) un kur nav paredzēta NPT ieviešana („baltās” teritorijas atbilstoši ES platjoslas vadlīnijām). Privātajiem pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina „pēdējā jūdze”, kurai nav paredzēts valsts atbalsts.
  • Latvijas parlaments 2017. gada aprīlī īstenoja Izmaksu samazināšanas direktīvas transponēšanas pasākumus, it īpaši attiecībā uz jauno likumu par ātrdarbīgiem platjoslas tīkliem.
  • Savienojamības rīku komplekta ieviešanas ceļvedī Latvija paziņoja par plāniem vienkāršot atļauju piešķiršanas procedūru elektronisko sakaru tīklu būvniecībai. Mērķis ir novērtēt klusuciešot apstiprinājuma iespēju un paātrinātu procedūru attiecībā uz ceļa tiesībām, turpināt attīstīt vienoto informācijas punktu un vienkāršot mazo šūnu izvietošanu. Ir izveidota darba grupa elektronisko sakaru tīklu ietekmes uz vidi izvērtēšanai.
  • Latvijas atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti divi savienojamības infrastruktūru pasākumi, kuru kopējais budžets ir 16,5 miljoni eiro, kas veido 4% no RRP digitālā budžeta. Tie pievērsīsies pēdējās jūdzes savienojamībai lauku apvidos un pasīvajai infrastruktūrai Via Baltica 5G koridorā. Platjoslas jeb VHCN pēdējās jūdzes infrastruktūras attīstības pasākums paredz nodrošināt savienojamību 1500 mājsaimniecībām, uzņēmumiem, skolām, slimnīcām un citām sabiedriskām ēkām lauku apvidos. Tā budžets ir 4 miljoni eiro. Pasīvās infrastruktūras izbūves pasākums Via Baltica koridorā 5G pārklājumam paredz investīcijas 12,5 miljonu eiro apmērā un tā mērķis ir nodrošināt 100% optiskās šķiedras atvilces maršruta pieejamību Via Baltica Latvijas daļā.

Informācija par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Latvijā

Jaunāko informāciju par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslu tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām meklējiet Digitālā ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) progresa ziņojumos un valstu ziņojumos.

Spektra sadalījums bezvadu platjoslas pakalpojumiem

Sīkāku informāciju par saskaņotajiem spektra piešķīrumiem skatiet Eiropas 5G novērošanas centrā.

Nacionālās un ES publikācijas un preses dokumenti

Angļu valodā

Latviešu valodā

Kontaktinformācija

BCO Latvija (valsts platjoslas sakaru kompetences birojs): Satiksmes ministrija

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 26082733
Mājaslapa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67026533
Mājaslapa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67097200
Mājaslapa

Konkurences padome

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67282865
Mājaslapa

Jaunumi

Piesakieties 2023. gada Eiropas Platjoslas balvai

Eiropas digitālā pārveide līdz 2030. gadam ir atkarīga no tā, vai iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve gigabitu savienojamībai un 5G pakalpojumiem. 2023. gada Eiropas platjoslas balvas tiks veltītas projektiem, kas mūs virza uz Eiropas digitālo desmitgadi.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Platjoslas pakalpojumi ES valstīs

Atrodiet aktuālo informāciju par platjoslas attīstību katrā valstī, kā arī valsts stratēģijas un politiku platjoslas attīstībai.

Skatīt arī

Platjoslas pakalpojumi Zviedrijā

Zviedrijas 2016. gadā pieņemtajā valsts platjoslas plānā ir pilnībā savienota Zviedrija, un tajā ir izvirzīti mērķi gan attiecībā uz mobilo pārklājumu, gan ātrdarbīgiem platjoslas savienojumiem mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Platjoslas pakalpojumi Spānijā

Digitālā savienojamība un 5G izvēršana ir viena no desmit stratēģiskajām prioritātēm Spānijas digitalizācijas programmā 2025. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Slovākijā

Slovākija ir noteikusi ilgtermiņa mērķi līdz 2030. gadam visām mājsaimniecībām nodrošināt piekļuvi īpaši ātrdarbīgam internetam.

Platjoslas pakalpojumi Rumānijā

Rumānijas platjoslas plāns ir vērsts uz valsts platjoslas tīkla izveidi, kas ir pirmais solis ceļā uz ES savienojamības mērķu sasniegšanu.

Platjoslas pakalpojumi Portugālē

Portugāles digitalizācijas programmas mērķis ir attīstīt digitālo infrastruktūru, kas ļauj iedzīvotājiem izmantot jaunās iespējas, ko piedāvā tehnoloģijas.

Platjoslas pakalpojumi Nīderlandē

Visām mājsaimniecībām Nīderlandē vajadzētu būt iespējai piekļūt platjoslas tīkliem ar ātrumu vismaz 100 Mb/s, un lielākajai daļai būtu jāizmanto 1 Gbps līdz 2023. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Luksemburgā

Viena no Luksemburgas valdības programmas prioritātēm ir komunikācijas infrastruktūras izveide ar mērķi nodrošināt gigabitu platjoslas piekļuvi visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Lietuvā

Lietuvas mērķis ir līdz 2027. gadam nodrošināt 100 Mb/s lauku apvidiem, kā arī atbalstīt Gigabitu sabiedrības mērķus 2025. gadā.

Platjoslas pakalpojumi Īrijā

Īrijas valsts platjoslas plāns paredz, ka līdz 2026. gadam visām telpām Īrijā būs piekļuve ātrdarbīgai platjoslai.

Platjoslas pakalpojumi Ungārijā

Ungārijas valsts digitalizācijas stratēģijas 2021.–2030. gadam projekta mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt mērķi — 95 % mājsaimniecību, uz kurām attiecas gigabitu tīkli.

Platjoslas pakalpojumi Grieķijā

Grieķijas digitālās pārveides Bībele 2020.–2025. gadam uzsver savienojamību kā vienu no piecām stratēģiskajām asīm un atzīst Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķus.

Platjoslas pakalpojumi Vācijā

Vācijas federālās valdības 2021. gada koalīcijas nolīgumā, digitālajā stratēģijā un Gigabitu stratēģijā 2022. gadam prioritāte piešķirta FTTH un 5G tīklu piegādei visā valstī.

Platjoslas pakalpojumi Francijā

Valsts platjoslas programma France Très Haut Débit nosaka mērķi līdz 2022. gadam nodrošināt ātru platjoslas piekļuvi visām mājsaimniecībām un līdz 2025. gadam nodrošināt optiskās šķiedras pieejamību visām mājsaimniecībām.

Platjoslas pakalpojumi Somijā

Somijas iestādes atbalsta uz konkurenci balstītu optiskās šķiedras tīklu izvēršanu, izmantojot publiskos līdzekļus nepietiekami apkalpotām teritorijām, un konsultācijas vietējām pašvaldībām par to, kā izvērst platjoslas tīklus.

Platjoslas pakalpojumi Igaunijā

Igaunija ir izveidojusi platjoslas pamata pārklājumu visā valstī. Igaunijas digitalizācijas programmā ir noteikti vērienīgi mērķi 2030. gadam.

Platjoslas pakalpojumi Dānijā

Vairākas politiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt fiksēto un mobilo platjoslas pārklājumu visā valstī, atbalsta Dānijas platjoslas mērķus. Valdība strādā pie tā, lai Dānija kļūtu par digitālo līderi, radot pamatu Dānijas uzņēmumiem digitālo tehnoloģiju izmantošanai.

Platjoslas pakalpojumi Čehijā

Valsts plānā ļoti augstas veiktspējas tīklu attīstībai, kas apstiprināts 2021. gada martā, ir noteikta Čehijas Republikas stratēģiskā pieeja VHCN būvniecībai.

Platjoslas pakalpojumi Kiprā

Kipras platjoslas plāns nosaka stratēģiskos mērķus 2021.–2025. gadam un ietver leģislatīvus un regulatīvus pasākumus, kā arī praktisku atbalstu platjoslas infrastruktūras attīstībai.

Platjoslas pakalpojumi Horvātijā

Horvātijas Valsts platjoslas attīstības plāns 2021.–2027. gadam atbilst Eiropas Gigabitu sabiedrības 2025. gada mērķiem un daļēji atbilst 2030. gada digitālajiem mērķrādītājiem.

Platjoslas pakalpojumi Bulgārijā

2020. gada augustā tika atjaunināts un pieņemts Valsts platjoslas infrastruktūras plāns nākamās paaudzes piekļuvei “Savienotā Bulgārija” un politika elektronisko sakaru jomā.

Platjoslas pakalpojumi Austrijā

Austrijas platjoslas stratēģija ir vērsta uz gigabitu savienojumu (fiksēto un mobilo) piegādi visā valstī līdz 2030. gadam.