Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - Latvija

Latvija atbalsta Gigabitu sabiedrības mērķus un tiecas uz 100 Mb/s, jaunināmu uz gigabitu, pilsētām un laukiem, kā arī 5G pārklājumu visās lielajās pilsētu teritorijās.

    flag of Latvia

Kopsavilkums par platjoslas sakaru attīstību Latvijā

Latvijas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus un kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un sociāli ekonomiskajiem autovadītājiem. Tiek plānoti ātrumi vismaz 100 Mb/s, jaunināmi uz gigabitu, gan pilsētās, gan laukos, kā arī 5G pārklājums visās lielajās pilsētu teritorijās. Ar projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” tiks uzlabots platjoslas sakaru pārklājums Latvijas lauku reģionos, jo operatori varēs sniegt piekļuves pakalpojumus, izmantojot neitrālu pasīvo optiskās šķiedras infrastruktūru, kuru finansēs valsts atbalsta programma. Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2018.-2020. gadam atbalsta Gigabitas sabiedrības mērķus. 2021.gadā tika apstiprināts Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027.gadam, kā arī Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Ministru kabinets apstiprināja valsts 5G ceļvedi 2020. gada februārī.

Nacionālā platjoslas stratēģija un politika

Atbildīgās valsts iestādes

Galvenie platjoslas sakaru attīstīšanas mērķi

Latvija atbalsta gigabitu sabiedrības mērķus Elektronisko sakaru nozares plānā 2018-2020.

2021.gadā apstiprināts Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.-2027.gadam. Plāns regulē sakaru nozares politiku visā Latvijas teritorijā. Plāna mērķa grupas ir elektronisko sakaru uzņēmumi, plānošanas reģioni, pašvaldības un iedzīvotāji. Plāna mērķis ir veicināt pāreju uz ļoti augstas jaudas sakaru tīkliem, kas spēj nodrošināt galalietotājiem interneta piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 100 Mb/s gan pilsētās, gan laukos. Ņemot vērā ierobežoto pieejamo publiskā finansējuma apjomu, centieni tiks koncentrēti, neaizstājot privātās investīcijas, jomās, kurās ekonomisku iemeslu dēļ elektronisko sakaru operatori nav ieinteresēti izvērst infrastruktūru vai dara to nepietiekami.

Latvija pieņēma Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam. Šī ir visaptveroša valsts digitālās transformācijas stratēģija, kas aptver IKT izglītību un prasmes, piekļuvi internetam, modernu un efektīvu valsts pārvaldi, e-pakalpojumus un digitālo saturu sabiedrībai. Vadlīnijas nosaka vīziju par vienlīdzīgu, ātru un kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem, lai nodrošinātu vismaz sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo sakaru infrastruktūras pieejamību. Mērķis ir:

  • Visām mājsaimniecībām ir pieejams interneta pieslēgums ar vismaz 100 Mb/s lejupielādes ātrumu, ko var palielināt līdz gigabitu ātrumam, un
  • 5G pārklājums visām lielajām pilsētu teritorijām 50% apmērā (Latvijā - Rīga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) un visām sauszemes transporta maģistrālēm.

Galvenie pasākumi un finanšu instrumenti platjoslas attīstībai

  • Normatīvie pasākumi: Ministru kabineta noteikumi sniedz iespēju investoriem, kuri attīsta optiskās šķiedras tīklus, iesaistīties kopīgos projektos ar citiem komersantiem (43 punkts).
  • Projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīkla attīstība lauku reģionos” („vidējās jūdzes” projekts) īstenošana norit veiksmīgi. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta ietvaros tiek izbūvēti tumšo optisko šķiedru tīkli un piekļuves punkti līdz lauku teritoriju novadu centriem, kurus pašlaik neapkalpo nākamās paaudzes tīkli (NPT) un kur nav paredzēta NPT ieviešana („baltās” teritorijas atbilstoši ES platjoslas vadlīnijām). Privātajiem pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina „pēdējā jūdze”, kurai nav paredzēts valsts atbalsts.
  • Latvijas parlaments 2017. gada aprīlī īstenoja Izmaksu samazināšanas direktīvas transponēšanas pasākumus, it īpaši attiecībā uz jauno likumu par ātrdarbīgiem platjoslas tīkliem.
  • Savienojamības rīku komplekta ieviešanas ceļvedī Latvija paziņoja par plāniem vienkāršot atļauju piešķiršanas procedūru elektronisko sakaru tīklu būvniecībai. Mērķis ir novērtēt klusuciešot apstiprinājuma iespēju un paātrinātu procedūru attiecībā uz ceļa tiesībām, turpināt attīstīt vienoto informācijas punktu un vienkāršot mazo šūnu izvietošanu. Ir izveidota darba grupa elektronisko sakaru tīklu ietekmes uz vidi izvērtēšanai.
  • Latvijas atveseļošanas un noturības plānā ir iekļauti divi savienojamības infrastruktūru pasākumi, kuru kopējais budžets ir 16,5 miljoni eiro, kas veido 4% no RRP digitālā budžeta. Tie pievērsīsies pēdējās jūdzes savienojamībai lauku apvidos un pasīvajai infrastruktūrai Via Baltica 5G koridorā. Platjoslas jeb VHCN pēdējās jūdzes infrastruktūras attīstības pasākums paredz nodrošināt savienojamību 1500 mājsaimniecībām, uzņēmumiem, skolām, slimnīcām un citām sabiedriskām ēkām lauku apvidos. Tā budžets ir 4 miljoni eiro. Pasīvās infrastruktūras izbūves pasākums Via Baltica koridorā 5G pārklājumam paredz investīcijas 12,5 miljonu eiro apmērā un tā mērķis ir nodrošināt 100% optiskās šķiedras atvilces maršruta pieejamību Via Baltica Latvijas daļā.

Informācija par platjoslas attīstību un tehnoloģijām Latvijā

Jaunāko informāciju par platjoslas pārklājumu, abonēšanu un izplatību, dažādu platjoslu tehnoloģiju pārklājumu un izmaksām meklējiet Digitālā ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) progresa ziņojumos un valstu ziņojumos.

Spektra sadalījums bezvadu platjoslas pakalpojumiem

Sīkāku informāciju par saskaņotajiem spektra piešķīrumiem skatiet Eiropas 5G novērošanas centrā.

Nacionālās un ES publikācijas un preses dokumenti

Angļu valodā

Latviešu valodā

Kontaktinformācija

BCO Latvija (valsts platjoslas sakaru kompetences birojs): Satiksmes ministrija

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 26082733
Mājaslapa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67026533
Mājaslapa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67097200
Mājaslapa

Konkurences padome

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija
Sazināties pa e-pastu
Tālrunis: +371 67282865
Mājaslapa

Jaunumi

Pre-Commercial Procurement call on Galileo/Copernicus applications

This workshop will cover the EUR 5,2 milliion funding for public stakeholders to develop via pre-commercial procurement innovative European Global Navigation Satellite System (EGNSS) and/or Copernicus based solutions. Deadline for submission of proposals: 2 March 2023.

EVENT REPORT |
EUTech4Ukraine: telecommunications actions to support Ukrainian refugees

On 8 November, the European Broadband Competence Offices (BCO) Network hosted an interactive online event for telecommunications and mobile network operators to discuss how to meet the pressing telecommunications needs of approximately 7.4 million Ukrainian refugees in the EU, as well as of those on the ground in Ukraine.

NEWS ARTICLE |
Regulation for a successful transition into the fibre world

The European Competitive Telecommunications Association (ecta) and the German Association of Telecommunications and Value-Added Service Providers (VATM) organised the “Autumn event” on 22 November 2022 in Brussels.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.