Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programma

Prakses kodeksa dezinformācijas jomā parakstītāji īsteno Covid-19 dezinformācijas uzraudzības programmu, lai informētu cilvēkus par vīrusu un vakcīnām.

Covid-19 uzraudzības un ziņošanas programma, kas izklāstīta kopīgajā paziņojumā “Cīņa pret Covid-19 dezinformāciju — pareizi fakti”, ir pārredzamības pasākums, lai nodrošinātu pārskatatbildību sabiedrības priekšā par platformu un attiecīgo nozares apvienību centieniem ierobežot ar Covid-19 saistīto dezinformāciju tiešsaistē.

Iesaistītās platformas, kas parakstījušas Prakses kodeksu dezinformācijas jomā, regulāri ziņo par:

  • darbības, lai palielinātu autoritatīvu avotu, piemēram, PVO un valstu veselības organizāciju, pamanāmību;
  • rīkus, lai atvieglotu piekļuvi ticamai informācijai, kas ir sabiedrības interesēs;
  • pazemināts un izņemts saturs, kas satur nepatiesu un/vai maldinošu informāciju, kas var radīt fizisku kaitējumu vai kaitēt sabiedrības veselības politikai;
  • aizliegtu reklāmu, kas izmanto krīzi;
  • centieni sniegt precīzu informāciju par vakcīnām.

Jo īpaši platformām ir lūgts sniegt informāciju par šādām jomām:

  • iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt autoritatīvu saturu ES un dalībvalstu līmenī;
  • iniciatīvas un instrumenti, lai uzlabotu lietotāju informētību;
  • informācija par manipulatīvu rīcību viņu pakalpojumos;
  • dati par reklāmas plūsmām saistībā ar Covid-19 dezinformāciju to pakalpojumos un trešo personu tīmekļa vietnēs.

Lai gan platformas atklāja lielu skaitu satura, tostarp nepatiesu informāciju, kas saistīta ar Covid-19, tās neatklāja koordinētas dezinformācijas darbības, īpašu uzmanību pievēršot Covid-19, kas darbojas to pakalpojumos.

Lasīt ikmēneša pārskatus

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Tiešsaistes platformas pievērš īpašu uzmanību vēlēšanām trešajā ziņojumu partijā saskaņā ar Prakses kodeksu dezinformācijas jomā

Šodien Prakses kodeksa dezinformācijas jomā parakstītāji, tostarp tādas lielas tiešsaistes platformas kā Google, Meta, Microsoft un TikTok, ir publicējuši trešo ziņojumu kopumu, kurā sīki izklāstītas darbības, ko tās veic, lai apkarotu dezinformācijas izplatīšanos tiešsaistē, īpašu uzmanību pievēršot gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām jūnijā.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Cīņa pret dezinformāciju tiešsaistē

Komisija vēršas pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē, lai nodrošinātu Eiropas vērtību un demokrātisko sistēmu aizsardzību.

Skatīt arī

2022. gada prakses kodekss dezinformācijas jomā

Lielākās tiešsaistes platformas, jaunās un specializētās platformas, reklāmas nozares dalībnieki, faktu pārbaudītāji, pētniecības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas izstrādāja pastiprinātu Prakses kodeksu dezinformācijas jomā saskaņā ar Komisijas 2021. gada maija...