Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Austrija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Austrijā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Austrijas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Austriju DESI, kurā parādīts vērtējums 10 un vērtējums 54,7

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

Eiropas digitālā progresa ziņojuma (EDPR) ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar katras valsts politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajiem panākumiem un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra Austrijā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (DE)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Austrija 2017. gadā ieņem 10. vietu Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI), tāpat kā iepriekšējā gadā. Lielākajā daļā dimensiju tā ir panākusi progresu saskaņā ar ES vidējo rādītāju. Digitālo sabiedrisko pakalpojumu jomā, kur Austrija gūst īpaši labus rezultātus, tagad tā ir viena no Eiropas labākajām 5. Interneta pakalpojumu izmantošana ir nedaudz mazāk attīstīta.

Desi profils Austrijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (DE)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (DE)

Lejupielādēt valsts rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (DE)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī