Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kipra digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Kiprā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Kipras karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Kipru DESI, kurā parādīts vērtējums 20 un vērtējums 48,4

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

Eiropas digitālā progresa ziņojuma (EDPR) ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar katras valsts politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajiem panākumiem un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Kipras EDPR profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (EL)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Kipra 2017. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) ierindojas 22. vietā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Kiprā vērojams ievērojams progress savienojamības jomā. Tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ir tuvu ES vidējam rādītājam. Neraugoties uz to, ka interneta lietotāji iesaistās visdažādākajās tiešsaistes darbībās, zems digitālo prasmju līmenis var kavēt digitālās ekonomikas un sabiedrības turpmāko attīstību.

Desi profils Kiprā: Lejupielādēt PDF (EN) vai Lejupielādēt kopsavilkumu PDF (EL)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstsDESI profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (EL)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (EL)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī