Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kipra digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Kiprā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Kipras karogs

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu digitālo progresu, izmantojot Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. No 2023. gada un saskaņā ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam DESI tagad ir integrēta ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē un tiek izmantota, lai uzraudzītu progresu digitālo mērķrādītāju sasniegšanā. Varat arī īpaši atsaukties uz ziņojumiem par valstīm.

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Kipru DESI, kas rāda rangu 20 un punktu skaitu 48,4

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

Eiropas 2017. gada Digitālā progresa ziņojums

Eiropas Digitālā progresa ziņojumā (EDPR) ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

EDPR profils Kiprā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (EL)

EDPR telekomunikāciju faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss 2017. gadā

Kipra ieņem 22. vietu Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) 2017. gadā. Salīdzinot ar pagājušo gadu, Kiprā ir panākts ievērojams progress savienojamības jomā. Tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ir tuvu ES vidējam rādītājam. Neraugoties uz to, ka interneta lietotāji iesaistās visdažādākajās tiešsaistes darbībās, zems digitālo prasmju līmenis var kavēt tās digitālās ekonomikas un sabiedrības turpmāko attīstību.

DESI profils Kiprā: Lejupielādēt PDF (EN) vai Lejupielādēt kopsavilkumu PDF (EL)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digital Economy and Society Index (DESI) countryDESI profilu PDF formātā (EN); kopsavilkums pdf (EL)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā jaudas punkta prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) pdf formātā (EN) (EL)

Lejupielādējiet EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas progresam un nodrošināt svarīgu atgriezeniskās saites loku politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Valstu sniegums digitalizācijas jomā

2023. gada digitālās desmitgades valstu ziņojumos ir izklāstīts, kā katra dalībvalsts rīkojas attiecībā uz digitālās desmitgades kardinālajiem punktiem: Digitālās prasmes, digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitalizācija un publisko pakalpojumu digitalizācija.

Skatīt arī