Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dānija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Dānijā, aptverot tādus jautājumus kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Dānijas karogs

2022. gada publikācijas

Grafiskais pārskats par Dāniju DESI, kurā parādīts vērtējums 2 un vērtējums 69,3

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

EDPR profils Dānijā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (DA)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Dānija ieņem 1. vietu DESI 2017. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Dānija ir panākusi progresu visās dimensijās, izņemot digitālos sabiedriskos pakalpojumus. Jo īpaši Dānija ir guvusi ievērojamus panākumus digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmumos un iedzīvotāju vidū, vadot ES un pasaules reitingus.

Desi profils Dānijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (DA)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums (DA)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (DA)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī