Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Somija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Somijā, aptverot tādas tēmas kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Somijas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Somiju DESI, kurā parādīts vērtējums 1 un 69,6 punktu skaits

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

Eiropas digitālā progresa ziņojuma (EDPR) ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar katras valsts politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajiem panākumiem un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras Somijas profils: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (FI)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Somija ierindojas 2. vietā Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) 2017. gadā. Somija ir viena no visdigitālākajām valstīm visā pasaulē. Tas ir ļoti labi četrās no piecām dimensijām, ar īpašu spēku digitālajās prasmēs, kur tas ir apsteidz visas pārējās dalībvalstis ar zināmu attālumu. Tā ir ļoti spēcīga arī digitālo publisko pakalpojumu jomā.

Somijas Desi profils: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (FI)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (FI) (SV)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (FI)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī