Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

e-veselība

Eiropas Komisija strādā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi drošiem un augstas kvalitātes digitālajiem pakalpojumiem veselības un aprūpes jomā.

Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi. Paziņojuma mērķis ir stiprināt iedzīvotājus un veidot veselīgāku sabiedrību. 

Trīs prioritātes

Paziņojumā par veselības un aprūpes digitālo pārveidi ir noteiktas trīs prioritātes:

  1. iedzīvotāju drošu piekļuvi saviem veselības datiem, tostarp pāri robežām, ļaujot iedzīvotājiem piekļūt saviem veselības datiem visā ES;
  2. personalizētu medicīnu, izmantojot kopīgu Eiropas datu infrastruktūru, kas ļauj pētniekiem un citiem profesionāļiem apvienot resursus (datus, speciālās zināšanas, datošanas apstrādes un glabāšanas spējas) visā ES;
  3. iedzīvotāju iespēju nodrošināšana ar digitāliem rīkiem lietotāju atsauksmēm un uz personu vērstai aprūpei, izmantojot digitālos rīkus, lai dotu cilvēkiem iespēju rūpēties par savu veselību, stimulētu profilaksi un nodrošinātu atgriezenisko saiti un mijiedarbību starp lietotājiem un veselības aprūpes sniedzējiem.

Turklāt paziņojumā ir sniegts konkrēts darbību kopums attiecībā uz to, kā var sasniegt katru prioritāti.

Jūsu viedoklis ir svarīgs 

2017. gadā notika sabiedriskā apspriešana par veselības un aprūpes pārveidi. Tajā apkopota informācija par to politikas pasākumu darbības jomu, kas jāīsteno, lai uzlabotu cilvēku veselību un aprūpi. Šajā apspriešanā tika saņemtas gandrīz 1500 atbildes, no kurām vairāk nekā 90 % respondentu piekrita, ka iedzīvotājiem vajadzētu būt iespējai pārvaldīt savus datus. Vairāk nekā 80 % respondentu piekrita, ka veselības datu apmaiņa var būt izdevīga, un aptuveni 60 % respondentu norādīja, ka viņiem nav piekļuves digitālajiem veselības pakalpojumiem. Ir pieejams detalizēts apspriešanas rezultātu kopsavilkums.

Kāpēc digitāls?

Veselības un aprūpes pārveide digitālai Eiropai dos labumu cilvēkiem, veselības aprūpes sistēmām un ekonomikai. Digitālās tehnoloģijas, piemēram, 5G mobilie sakari, mākslīgais intelekts un superdatošana, piedāvā jaunas iespējas mainīt veidu, kā mēs saņemam un sniedzam veselības un aprūpes pakalpojumus. Tie nodrošina inovatīvas pieejas neatkarīgai dzīvei un integrētu veselības un sociālo aprūpi.

Veselības dati un progresīva datu analīze var palīdzēt paātrināt zinātnisko pētniecību, personalizēt medicīnu un nodrošināt slimību agrīnu diagnostiku un vairāk

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Komisija izsludina uzaicinājumus ieguldīt vairāk nekā 176 miljonus eiro digitālajās spējās un tehnoloģijās

Eiropas Komisija izsludināja jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus kopumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” 2023.–2024. gada darba programmām, lai stiprinātu digitālās spējas visā ES. Šajos uzaicinājumos var piedalīties uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un citas struktūras no ES dalībvalstīm, EBTA/EEZ valstīm un asociētajām valstīm. Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus paredzētais budžets ir vairāk nekā 176 miljoni euro.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālie sabiedriskie pakalpojumi un vide

Komisija izmanto digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu sabiedriskos pakalpojumus un attīstītu viedās pilsētas.

Rociet dziļāk!

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva

Eiropas Virtuālo cilvēku dvīņu iniciatīva ir ES satvars, kas atbalsta nākamās paaudzes virtuālu cilvēku dvīņu risinājumu rašanos un pieņemšanu veselības un aprūpes jomā.

Veselības datu pārvaldība

Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu un dienestu darba dokumentu par veselības un aprūpes digitālo pārveidi, lai veicinātu Eiropas Savienības rīcību.

e-veselības eksperti

Eiropas Komisija izveidoja divas ekspertu grupas, kas strādā e-veselības jomā: e-veselības nozares ieinteresēto personu grupa un pagaidu e-veselības darba grupa.

Skatīt arī

IST inovāciju iepirkums

Eiropas Komisija atbalsta inovācijas iepirkumu kā instrumentu, lai rastu risinājumus ekonomikas un sabiedrības problēmām.

Viedās pilsētas un kopienas

Eiropas Komisija sadarbojas ar viedām pilsētām un kopienām, lai risinātu vietējās problēmas, sniegtu labākus pakalpojumus iedzīvotājiem un sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Elektroniskie paraksti

Ar e-paraksta direktīvu tika izveidots Eiropas līmeņa tiesiskais regulējums attiecībā uz elektroniskajiem parakstiem un sertifikācijas pakalpojumiem.

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija (eID) ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu drošu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un veiktu elektroniskos darījumus drošākā veidā.