Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES uzticamie saraksti

Dalībvalstīm ir pienākums izveidot, uzturēt un publicēt kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzticamības sarakstus.

Saskaņā ar Regulu par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS regula) valstu uzticamības sarakstiem ir konstitutīva ietekme. Citiem vārdiem sakot, uzticamības pakalpojumu sniedzējs un tā sniegtie uzticamības pakalpojumi tiks kvalificēti tikai tad, ja tie būs iekļauti uzticamības sarakstā. Lietotāji, tostarp iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes, gūs labumu no juridiskā spēka, kas saistīts ar attiecīgo kvalificēto uzticamības pakalpojumu, tikai tad, ja uzticamības sarakstos tas ir iekļauts kā kvalificēts.

EIDAS regulas 22. pantā dalībvalstīm ir noteikts pienākums izveidot, uzturēt un publicēt uzticamības sarakstus. Šajos sarakstos būtu jāiekļauj informācija par kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, par kuriem tie ir atbildīgi, un informācija par to sniegtajiem kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem. Saraksti ir jāpublicē drošā veidā, elektroniski parakstīti vai apzīmogoti automatizētai apstrādei piemērotā formātā.

Uzticamības saraksti ir būtiski, lai nodrošinātu noteiktību starp tirgus dalībniekiem, jo tie norāda pakalpojumu sniedzēja un pakalpojuma statusu uzraudzības brīdī. To mērķis ir veicināt kvalificētu uzticamības pakalpojumu sadarbspēju, atvieglojot e-parakstu un e-zīmogu validēšanu un vairāk. 

Dalībvalstis uzticamības sarakstos var brīvprātīgi pievienot uzticamības pakalpojumus, kas nav kvalificētie pakalpojumi. Tomēr tas notiek tikai valsts līmenī, un ir skaidri jānorāda, ka tie nav kvalificēti saskaņā ar eIDAS regulu.

Lai nodrošinātu piekļuvi visu dalībvalstu uzticamajiem sarakstiem, Komisija, izmantojot drošu kanālu autentificētam tīmekļa serverim, dara sabiedrībai pieejamus dalībvalstu paziņotos uzticamības sarakstus parakstītā vai aizzīmogotā formā, kas ir piemērota automatizētai apstrādei.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digitālās identitātes regulas stāšanās spēkā

Noteikumi par Eiropas digitālās identitātes izveidi stājās spēkā pirmdien. Tie pavērs ceļu visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem 2026. gadā gūt labumu no personīga Eiropas digitālās identitātes maka.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Skatīt arī

ES uzticamības zīme

ES uzticamības zīme informē lietotājus, ka viņi var uzticēties noteiktam pakalpojumam tiešsaistē, lai veiktu savus tiešsaistes darījumus drošā, ērtā un drošā veidā.

eIDAS regula

EIDAS regula atvieglo drošus pārrobežu darījumus, izveidojot digitālās identitātes un autentifikācijas satvaru. Tās mērķis ir radīt uzticēšanos elektroniskai mijiedarbībai un veicināt netraucētus digitālos pakalpojumus Eiropas Savienībā.