Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Francijā

Šajā lapā ir sniegts pārskats par ģeobloķēšanas īstenošanu Francijā, kā arī par vietējiem kontaktpunktiem.

    Francijas karogs

Izpildiestāde 

Palīdzība patērētāju organizācijām

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeogrāfiskā bloķēšana

Komisija izbeidza nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī