Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Francijā

Šajā lapā ir sniegts pārskats par stāvokli saistībā ar ģeogrāfiskās bloķēšanas īstenošanu Francijā un vietējiem kontaktpunktiem.

    Francijas karogs

Izpildes iestāde 

Palīdzība patērētāju organizācijām

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī