Skip to main content
Eiropas digitālās nākotnes veidošana

Ģeogrāfiskās bloķēšanas regulas īstenošana Slovēnijā

Šajā lapā ir sniegts pārskats par stāvokli saistībā ar ģeogrāfiskās bloķēšanas īstenošanu Slovēnijā un vietējiem kontaktpunktiem.

    Slovēnijas karogs

Izpildes iestāde 

Palīdzība patērētāju organizācijām

Pārkāpumu gadījumā piemērojamie pasākumi

Regulas Nr. 302/2018/ES 3.1., 3.2., 4.1. un 5.1. panta pārkāpumi:

— Naudas sods no 3000 līdz EUR 20 000 juridiskām personām;

— Naudas sods no 1000 līdz EUR 30 000 individuālajam komersantam;

Regulas Nr. 302/2018/ES 3. panta 1. punkta pārkāpumi:

— Naudas sods no 500 līdz EUR 1500 juridiskās personas vai individuālā komersanta atbildīgajai personai.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Ģeobloķēšana

Komisija izbeidz nepamatotus ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumus, kas apdraud iepirkšanos tiešsaistē un pārrobežu tirdzniecību ES.

Skatīt arī