Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES iekšējie zvani: zemākas un ierobežotas maksas par zvaniem citās ES valstīs

Eiropieši maksā zemāku un ierobežotu maksu par ES iekšējiem zvaniem vai zvaniem citās ES valstīs.

    Zvani ES iekšienē. Cenas starptautiskajiem zvaniem ES robežās nepārsniedz 19 centus (+PVN) un SMS — 6 centus (+PVN).

© European Commission

Starptautisko sakaru cenas Eiropas Savienībā ir ierobežotas un zvana no vienas ES valsts fiksētā vai mobilajā tālrunī uz citu ES valsti, maksimālā summa ir EUR 0,19 par minūti (+ PVN) un EUR 0,06 par SMS (+ PVN).

ES iekšējās komunikācijas maksimālās robežvērtības

ES iekšējās saziņas maksimālās robežvērtības piemēro no 2019. gada 15. maija. Tas nozīmē, ka jebkura mazumtirdzniecības cena, ko patērētājiem piemēro par regulētiem ES iekšējiem sakariem, nepārsniedz EUR 0,19 (+ PVN) par zvanu minūti un EUR 0,06 (+ PVN) par SMS īsziņu.

Regula, ar ko ievieš ES iekšējos maksimālos apjomus, nodrošina, ka šie noteikumi nekropļo konkurenci, inovāciju un ieguldījumus. Tas nozīmē, ka VRI izņēmuma gadījumos var piešķirt atkāpi no ES iekšējo sakaru cenu regulēšanas. Atkāpe ir paredzēta izņēmuma gadījumos, kad maksimālās cenas piemērošana būtiski ietekmētu pakalpojumu sniedzēja spēju saglabāt savas esošās iekšzemes sakaru cenas.

Maksimālā robežvērtība attiecas uz zvaniem un īsziņām no vienas ES dalībvalsts uz citām ES dalībvalstīm, kā arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Attiecībā uz zvaniem un īsziņām, kuru izcelsme ir Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā, noteikumus piemēro no dienas, kad tie ir iekļauti EEZ līgumā.

ES iekšējie sakari pagātnē

Jaunie noteikumi nodrošinās, ka patērētāji ir aizsargāti pret pārmērīgām cenām par ES iekšējiem sakariem. Iepriekš šo pakalpojumu cenas zvaniem uz ārvalstīm ES, dažās dalībvalstīs, ievērojami pārsniedza cenas par iekšzemes zvaniem, un starp ES valstīm bija ievērojamas cenu atšķirības.

Pirms ES iekšējie sakari tika ierobežoti, fiksētā vai mobilā ES iekšējā zvana vidējā standarta cena bija trīs reizes augstāka nekā iekšzemes zvana standarta cena. Lai gan standarta cena īsziņām ES iekšienē bija vairāk nekā divas reizes dārgāka nekā iekšzemes SMS cena. Dažos gadījumos standarta cena par zvanu ES iekšienē bija līdz pat desmit reizēm augstāka nekā standarta cena iekšzemes zvaniem.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Savienojamība

ES mērķis ir panākt, lai Eiropa līdz 2030. gadam kļūtu par vissavienotāko kontinentu.

Skatīt arī

Atvērt internetu

ES noteikumos ir nostiprināts atvērta interneta piekļuves princips: pret interneta datplūsmu izturas bez diskriminācijas, bloķēšanas, ierobežošanas vai prioritāšu noteikšanas.

IKT un standartizācija

IKT specifikācijas nodrošina, ka produkti var savstarpēji savienoties un savstarpēji sadarboties, veicinot inovāciju un saglabājot IKT tirgu atvērtību un konkurētspēju.

ES Elektronisko sakaru kodekss

ES elektronisko sakaru politika uzlabo konkurenci, veicina inovāciju un stiprina patērētāju tiesības Eiropas vienotajā tirgū.

Savienojamības rīkkopa

Savienojamības rīkkopā ir sniegti norādījumi optiskās šķiedras un 5G tīklu izvēršanai. Šie tīkli piedāvās ievērojamas ekonomiskās iespējas.

Radiofrekvenču spektrs: bezvadu sakaru pamats

Bezvadu sakari, izmantojot publiskos vai privātos tīklus, informācijas pārraidīšanai izmanto radiofrekvenču spektru, t. i., virkni radioviļņu. Šāda saziņa var būt starp cilvēkiem, cilvēkiem un mašīnām vai sistēmām (“lietas” vispārīgāk) vai starp lietām. Šajā kontekstā...

5G

5G ir izšķirošā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

112: ES ārkārtas palīdzības numurs

Nepieciešama palīdzība? 112 ir jūsu dzīvības glābšanas numurs! 112 ir Eiropas neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, kas bez maksas pieejams visā ES.

Satelīta platjosla

Satelīta platjosla ir pieejama, lai nodrošinātu ātru interneta pieslēgumu visās ES valstīs.

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.