Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Mediju konverģence

Audiovizuālo mediju vides pārveide paver jaunas pieredzes un iespēju potenciālu. Tas mums rada arī daudzus jautājumus.

    “”

Konverģenci var saprast kā tradicionālā apraides un interneta satura pakāpenisku apvienošanu.

Kad cilvēki runā par konverģenci un Connected TV, viņi bieži atsaucas uz televizoriem, kas ir savienoti ar internetu. Tomēr politikas diskusijās termins tiek lietots plašākā nozīmē, lai atspoguļotu pakāpenisku konverģenci audiovizuālajā nozarē.

Šodien skatīšanās iespējas sniedzas no televizoriem ar papildu interneta pieslēgumu līdz televizoriem, kas piegādā video saturu, līdz audiovizuālo mediju pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot datorus, planšetdatorus un citas mobilās ierīces. 

Uzmanība vairs nav vērsta tikai uz vienu ekrānu. Paralēli TV skatīšanai skatītāji var izmantot planšetdatorus vai viedtālruņus, lai pārlūkotu internetu, lai iegūtu vairāk informācijas vai tērzētu ar draugiem par šovu.

“Otrā ekrāna” lietojumprogrammas šajās ierīcēs piedāvā “sociālo televīziju”, kas patērētājiem sniedz interaktīvāku pieredzi. Tie arī piedāvā jaunas ieņēmumu plūsmas satura nodrošinātājam. Un daudzas mūsdienu ierīces ne tikai atvieglo patēriņu, bet arī sniedz patērētājiem vienkāršu iespēju izveidot savu saturu.

Visas šīs norises padara konverģenci arvien redzamāku mūsu ikdienas dzīvē. Tāpēc Komisija pieņēma Zaļo grāmatu, lai sagatavotu pilnīgi konverģētu audiovizuālo pasauli: Izaugsme, radīšana un vērtības.

Zaļajā grāmatā ieinteresētās personas tika aicinātas paust savu viedokli par mainīgo plašsaziņas līdzekļu vidi un internetu bez robežām. Jo īpaši ieinteresētās personas tika aicinātas paust savu viedokli par tirgus apstākļiem, sadarbspēju, infrastruktūru un ietekmi uz ES noteikumiem. Eiropas Komisija 2014. gada septembrī publicēja atsauksmju dokumentu, kā arī atbilžu kopsavilkumu.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi: Komisija aicina dalībvalstis pilnībā transponēt ES noteikumus par audiovizuālo saturu

Eiropas Komisija šonedēļ ir nosūtījusi argumentētu atzinumu Čehijai, Igaunijai, Īrijai, Spānijai, Horvātijai, Itālijai, Kiprai, Slovēnijai un Slovākijai par to, ka tās savos tiesību aktos nav sniegušas informāciju par ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) īstenošanu. Jaunie noteikumi attiecas uz visiem audiovizuālajiem medijiem, gan uz tradicionālo TV apraidi, gan uz pieprasījumpakalpojumiem, kā arī uz video koplietošanas platformām. To mērķis ir izveidot digitālajam laikmetam piemērotu tiesisko regulējumu, tādējādi radot drošāku, taisnīgāku un daudzveidīgāku audiovizuālo vidi.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Audiovizuālie un plašsaziņas līdzekļi

Šodien mēs varam skatīties mūsu iecienītākās programmas ne tikai televīzijā, bet arī tiešsaistē. Uz šīm izstādēm attiecas vienotā tirgus noteikumi.

Skatīt arī

Eiropas Kino forums

Eiropas Kino forums ir platforma strukturētam dialogam starp politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām audiovizuālajā nozarē.