Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uzlabot piekļuvi finansējumam audiovizuālajā nozarē, izmantojot MediaInvest

MediaInvest is the European Commission's equity investment instrument that helps to bridge the financial gap in the audiovisual sector by stimulating more investment.

    grafikas "Kultūras grāfistes: Padarīt jūsu piķis

© European Commission

Jaunais finanšu instruments, par ko paziņots Mediju un audiovizuālās jomas rīcības plānā, ir paredzēts, lai palielinātu ieguldījumus Eiropas audiovizuālās ražošanas un izplatīšanas uzņēmumos, palīdzot tiem saglabāt savu autonomiju un palielināt to spējas. Šis rīks tiek ieviests plašākā InvestEU kontekstā, kas ietilpst jomā “Radošās un kultūras nozares”. To ir izstrādājusi Eiropas Komisija, un to pārvalda Eiropas Investīciju fonds (EIF). Finansējumu cita starpā iegūst no programmas “Radošā Eiropa” MEDIA un InvestEU pašu kapitāla paketes.

Komisāre Breton iepazīstināja ar MediaInvest 2022. gada 20. maijā, Eiropas Kino forumā Kannu kinofestivāla 75. izdevumā, kam sekoja diskusijas par privātiem ieguldījumiem nozarē un intelektuālā īpašuma izmantošanas vērtību.

Jauns finanšu instruments ieguldītāju piesaistīšanai

Eiropas audiovizuālajai nozarei ir raksturīgs liels skaits ļoti inovatīvu un radošu neatkarīgu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu ar augstu izaugsmes potenciālu. Tomēr tām bieži trūkst finansiāla spēka, lai konkurētu starptautiskā līmenī. Tajā pašā laikā Eiropas investori lielā mērā neapzinās šādu uzņēmumu potenciālu. MediaInvest mērķis ir stiprināt audiovizuālo nozaru konkurētspēju visā Eiropā, atbalstot investīcijas 400 miljonu EUR apmērā laikposmā no 2022. līdz 2027. gadam.

EIF īstenos MediaInvest, nodrošinot kapitāla ieguldījumus tieši finanšu starpniekos (piemēram, fondos) kopā ar citiem ieguldītājiem, kas iegulda tajā pašā riska klasē un tirgus izteiksmē. Lai gan tas vēršas pie finanšu starpniekiem, galīgie saņēmēji būs audiovizuālā satura producēšanas uzņēmumi (tostarp filmas, seriāli, videospēles, imersīvie formāti...) un izplatīšanas uzņēmumi, piemēram, kinoteātri, televizori un tiešsaistes straumēšanas pakalpojumi.

Gatavība investīcijām un spēju veidošana

MediaInvest tiks papildināts ar ieguldījumu gatavības atbalstu ieinteresētajiem uzņēmumiem, kuri saņems pielāgotus norādījumus, kas pielāgoti to uzņēmējdarbības stratēģijai, lai piesaistītu investorus un noteiktu daudzsološākos projektus. Tā arī attīstīs investīciju plūsmu, izmantojot ieguldītāju un finanšu starpnieku spēju veidošanas pasākumus, kuru mērķis ir palielināt viņu zināšanas par pasaules ražošanas un izplatīšanas tirgiem un ar tiem saistītajiem riskiem.

Praktiska informācija:

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Eiropas garša Oskarā 2024. gadā

Piecas filmas, kas sacenšas par statueti 96. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā, ir atbalstītas ar ES programmu “Radošā Eiropa”.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Eiropas Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāns

Plašsaziņas līdzekļu un audiovizuālās jomas rīcības plāna (MAAP) mērķis ir stiprināt Eiropas plašsaziņas līdzekļus un palīdzēt saglabāt Eiropas kultūras un tehnoloģiju autonomiju digitālajā desmitgadē.

Skatīt arī

“Jaunumu iniciatīva”

Brīva, dzīvotspējīga un plurālistiska plašsaziņas līdzekļu vide ir būtiska, lai informētu iedzīvotājus, turētu varu uzņemties atbildību un stiprinātu atvērtu, demokrātisku sabiedrību.

Other