Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzība digitālajā laikmetā

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments ir zinātnisks instruments, kas paredzēts, lai noteiktu iespējamos riskus plašsaziņas līdzekļu plurālismam.

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments (MPM) ir pielāgots un modernizēts, lai ņemtu vērā veidu, kādā digitālās norises ietekmē plašsaziņas līdzekļu plurālismu visā Eiropā. MPM kalpos par galveno informācijas avotu plašsaziņas līdzekļu brīvības aspektam gaidāmajā pirmajā ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu, ko paredzēts publicēt 2020. gada septembrī.

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments

MPM novērtē riskus, ar kuriem saskaras plašsaziņas līdzekļu plurālisms, pamatojoties uz 25 galvenajiem rādītājiem četrās dažādās jomās:

  1. pamata aizsardzība
  2. tirgus daudzveidība
  3. politiskā neatkarība
  4. sociālā iekļautība.

Rādītāji attiecas uz juridiskiem, ekonomiskiem un sociālpolitiskiem jautājumiem. Monitors aptver visus sabiedriskos, komerciālos un sabiedriskos plašsaziņas līdzekļus,

MPM ir diagnostikas instruments, kas paredzēts, lai sniegtu plašu izpratni par riskiem, kas apdraud plašsaziņas līdzekļu plurālismu dalībvalstī. Novērtējumus veic neatkarīgi un pārredzami, apspriežoties ar plašsaziņas līdzekļu ekspertiem katrā valstī.

MPM atzīst, ka dažāda veida plašsaziņas līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai tie ir apraide, drukātie vai digitālie plašsaziņas līdzekļi, var piemērot dažādas politikas un regulatīvās pieejas. Pēc tās atjaunināšanas 2018. gadā tajā aplūkota arī digitālo platformu ietekme. 

Mediju plurālisma uzraudzība digitālajā laikmetā — MPM2021

Eiropas Parlaments 2019. gadā piešķīra budžetu 1 000 000 EUR apmērā, kas pielāgots MPM2020 precizēšanai un tās nepārtrauktas īstenošanas nodrošināšanai.  Eiropas Komisija piešķīra dotāciju Eiropas Universitātes institūta Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centram (CMPF). Jaunā dotācija sākās 2020. gada 1. martā.

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzība digitālajā laikmetā — MPM2020

Eiropas Parlaments 2018. gadā piešķīra 750 000 EUR budžetu. Šis budžets bija paredzēts, lai pielāgotu MPM digitālajai videi un nodrošinātu tās īstenošanu.  Šajā nolūkā Eiropas Komisija piešķīra dotāciju Eiropas Universitātes institūta Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centram (CMPF).

2019. gadā CMPF veica pētījumu par rādītājiem, kas vajadzīgi, lai novērtētu informācijas plurālisma riskus digitālajā laikmetā. Vēlāk tā to īstenoja MPM2020 visās ES dalībvalstīs un divās kandidātvalstīs, aptverot 2018. un 2019. gadu. Piekļūt MPM2020 rezultātiem.

Bezmaksas fona attēli

Sākotnējais pētījums

Plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instruments izriet no 2009. gada sākotnējā pētījuma, ko veica 3 akadēmisko institūtu grupa: ICRI, Katholieke Universiteit LeuvenCMC (Centrālās Eiropas universitāte) un MMTC (Jönköping International Business School) — sadarbībā ar Ernst & Young Belgium. Pētījumā tika izstrādāts uzraudzības instruments plašsaziņas līdzekļu plurālisma risku novērtēšanai ES dalībvalstīs, pamatojoties uz stabilu rādītāju kopumu.

MPM vienkāršošana un pārbaude — 1. posms

MPM vienkāršošana un pārbaude — 2. posms

  • 2014. gadā Eiropas Parlaments atvēlēja vēl vienu budžetu EUR 500 000 testēšanas turpināšanai papildus iepriekšējam.
  • Šajā projekta otrajā posmā, sākot no 2014. gada novembra, CMPF novērtēja rādītāju dzīvotspēju un atbilstību. Tā pārbaudīja tos 19 ES valstīs, kuras nebija aptvertas pirmajā izmēģinājuma posmā (Austrija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Somija, Vācija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija).
  • Rezultāti ir pieejami.

MPM — 3. posms

2016. gadā tika piešķirta dotācija EUR 500 000 apmērā, lai turpinātu novērtēt riskus, kas apdraud plašsaziņas līdzekļu plurālismu. To piešķīra Eiropas Parlamenta atbalstītas sagatavošanas darbības ietvaros. 

Šajā trešajā posmā, ko veica arī CMPF, projekta pētnieki novērtēja riskus visās ES dalībvalstīs, kā arī divās kandidātvalstīs: Türkiye un Melnkalne. Šīs kārtas rezultāti ir pieejami.

MPM — 4. posms

Eiropas Universitātes institūta Plašsaziņas līdzekļu plurālisma un brīvības centrs (CMPF) 2017. gadā īstenoja plašsaziņas līdzekļu plurālisma uzraudzības instrumentu (MPM) visās ES dalībvalstīs, kā arī Serbijā un toreizējā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā (šodien Ziemeļmaķedonijā).

Šajā nolūkā Eiropas Parlamenta atbalstītai sagatavošanas darbībai ir piešķirts budžets EUR 350 000 apmērā. 2017. gada rezultāti tika publicēti 2018. gadā.

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms

Eiropas Savienība uzskata, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir mūsdienu demokrātijas pīlāri un brīvu un atklātu debašu veicinātāji.

Rociet dziļāk!

Skatīt arī

Multivides darbības

ES multivides darbību mērķis ir stiprināt ziņu sniegšanu par ES lietām no Eiropas perspektīvas.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme nekad nav bijusi tik svarīga kā šodien. Tas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem orientēties mūsdienu ziņu vidē un pieņemt apzinātus lēmumus.

Cīņa pret dezinformāciju tiešsaistē

Komisija vēršas pret dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatīšanu tiešsaistē, lai nodrošinātu Eiropas vērtību un demokrātisko sistēmu aizsardzību.