Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālās partnerības

Izmantojot digitālās partnerības, ES var stiprināt savienojamību visā pasaulē.

@maxkabakov/istockphoto.com

Digitālās partnerības ir izrādījušās ļoti svarīgs elements, veidojot vienotību un savienojumus visā ES un pasaulē. Sadarbojoties ar līdzīgi domājošām valstīm, ES spēj novērst digitālo plaisu un stiprināt savas saites ārpus Eiropas.

Saskaņā ardigitālā kompasastratēģiju,kuras mērķis ir līdz 2030. gadam Eiropu padarīt par digitāli savienotu kontinentu, ES ir apņēmusies veidot spēcīgas partnerības, izmantojot“Digitālā kompasa” četrus pīlārus — prasmes, infrastruktūru, uzņēmējdarbības un sabiedrisko pakalpojumu pārveidi.

Tas nodrošina, ka ES un tās partneri var veicināt taisnīgu, iekļaujošu un vienlīdzīgu digitālo vidi visiem.

Partnerības

ES pašlaik ir četras partnerības ar Japānu, Koreju, Singapūru un Kanādu. Pirmā digitālā partnerībaar Japānu tika parakstīta 2022. gada maijā 28. ES un Japānas samitā.

Šī partnerība bija vērsta uz drošumu un drošību šādās jomās:

 • Droša 5G,
 • Tālāk par 5G”/6G tehnoloģijām,
 • Droša un ētiska mākslīgā intelekta izmantošana,
 • Globālo piegādes ķēžu noturība pusvadītāju nozarē.

2022. gada novembrī tika uzsāktapartnerība ar Korejas RepublikuŠajā digitālajā partnerībā abas puses vienojās sadarboties šādās jomās:

 • Pusvadītāji,
 • Nākamās paaudzes mobilie tīkli,
 • Kvantu un augstas veiktspējas datošana,
 • Kiberdrošība,
 • Mākslīgais intelekts,
 • Platformas, dati un prasmes.

2023. gada 1. februārī tika parakstīta ES un Singapūras digitālā partnerība, turpinot stiprināt ES partnerības Āzijā. Par partnerību kopīgi paziņoja priekšsēdētāja fon der Leiena un premjerministrs Lī ES un ASEAN samitā 2022. gada decembrī. Šajā partnerībā prioritāte ir piešķirta digitālajai pārveidei un prasmēm, vēl vairāk mazinot digitālo plaisu. To mērķis ir sadarboties, lai:

 • Pusvadītāji,
 • Uzticamas datu plūsmas un datu inovācija,
 • Digitālā uzticēšanās,
 • Standarti,
 • Digitālās tirdzniecības veicināšana,
 • Darba ņēmēju digitālās prasmes,
 • Uzņēmumu un sabiedrisko pakalpojumu digitālā pārveide.

ES un Kanāda 19. ES un Kanādas samitā 2023.gada 24. novembrī sāka digitālo partnerību, lai pastiprinātu sadarbību digitālos jautājumos. Partnerība atspoguļo kopīgu redzējumu par pozitīvu un uz cilvēku vērstu digitālo ekonomiku un sabiedrību. ES un Kanāda vienojās sadarboties, lai:

 • Savienojamība,
 • Digitālā identitāte, datu pārvaldība un datu telpas,
 • Mākslīgais intelekts,
 • Pusvadītāji,
 • Kvantu tehnoloģijas,
 • Kiberdrošība,
 • ārvalstu informācijas manipulācija un dezinformācija
 • Pētniecība.

ES un Korejas Republika 2024. gada 26. martā Briselē rīkoja otro Digitālās partnerības padomessanāksmi. ES un Koreja atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos sadarboties svarīgās digitālajās tehnoloģijās iedzīvotāju un ekonomikas labā, vienojās par sarakstu ar galvenajām jomām turpmākai sadarbībai:

 • Pusvadītāju
 • 5G un ne vairāk
 • Kvantu tehnoloģija
 • Platformas
 • Mākslīgais intelekts (MI)
 • Kiberdrošība
 • Tīkla savienojamība

2024. gada 30. aprīlī ES un Japāna rīkojaotro Digitālāspartnerības padomes sanāksmiPartneri izvērtēja progresu, kas panākts kopš digitālās partnerības padomes pirmās sanāksmes 2023. gadā, un vienojās par jaunu rezultātu sarakstu turpmākai sadarbībai digitālo pamattehnoloģiju jomā:

 • Mākslīgais intelekts (MI)
 • Savienojamība (5G un 6G)
 • Pusvadītāju
 • Augstas veiktspējas skaitļošana (HPC)
 • Kvantu tehnoloģija
 • Sadarbība datu un platformu ekonomikā
 • Zemūdens kabeļi
 • Elektroniskā identifikācija (eID)
 • Kiberdrošība

Visu partnerību mērķis ir palielināt sadarbību starp ES un saderīgām valstīm, veicinot drošu digitālo telpu un radot standartu kopumu, ko var izmantot visā pasaulē. Partnerības tiekas katru gadu Digitālās partnerības padomes laikā, ko vada komisārs Breton no ES puses un katras partnervalsts attiecīgais ministrs, lai noteiktu nākamā gada prioritātes un dalītos paraugpraksē, palīdzot noteikt kopīgus mērķus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Starptautiskās attiecības

Eiropas Savienība sadarbojas ar pasaules valstīm un starptautiskām organizācijām, lai nodrošinātu, ka tehnoloģijas palīdz uzlabot dzīvi visur.

Skatīt arī

Ārpolitika

Tā kā Eiropas digitālais modelis iedvesmo vairāk valstu, Eiropas uzņēmumiem ir vairāk iespēju veikt uzņēmējdarbību, radot vairāk darbvietu iedzīvotājiem.