Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ieinteresēto personu kiberdrošības sertifikācijas grupa

Ieinteresēto personu kiberdrošības sertifikācijas grupa tika izveidota, lai sniegtu konsultācijas par stratēģiskiem jautājumiem saistībā ar kiberdrošības sertifikāciju.

    Ieinteresēto personu kiberdrošības sadarbības grupas logotips

Par grupu

Ieinteresēto personu kiberdrošības sertifikācijas grupas (SCCG) vispārējais uzdevums ir atbalstīt un veicināt stratēģiskos jautājumus saistībā ar Eiropas kiberdrošības sertifikācijas satvaru. Pēc pieprasījuma grupa konsultēs ENISA vispārējos un stratēģiskos jautājumos saistībā ar ENISA uzdevumiem saistībā ar tirgus, standartizācijas un kiberdrošības sertifikāciju.  

Grupa arī palīdzēs Eiropas Komisijai sagatavot Savienības pastāvīgo darba programmu, kas minēta Cybsercurity Act 47. pantā. Tā sniegs atzinumu par Savienības pastāvīgo darba programmu un steidzamos gadījumos sniegs padomus Komisijai un Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupai (ECCG) par vajadzību pēc papildu sertifikācijas shēmām, kas nav iekļautas Savienības pastāvīgajā darba programmā.

Saskaņā ar Kiberdrošības aktu Eiropas Komisija kopā ar ENISA kopīgi vadīs ieinteresēto personu kiberdrošības sertifikācijas grupas sanāksmes. ENISA nodrošinās arī grupas sekretariātu. Principā grupai būtu jātiekas trīs reizes gadā. 

Eiropas Komisija dara pieejamu sanāksmju darba kārtību un protokolus.

Biedrības biedri

SCCG sastāvā ir ne vairāk kā 50 locekļi no dažādām organizācijām, tostarp, inter alia, akadēmiskām iestādēm, patērētāju organizācijām, atbilstības novērtēšanas struktūrām, standartu izstrādes organizācijām, uzņēmumiem un tirdzniecības apvienībām un citām dalīborganizācijām, kas darbojas Eiropā un ir ieinteresētas kiberdrošības sertifikācijā.

Grupā ir locekļi, kas iecelti no Eiropas standartizācijas organizācijām, piemēram, CEN — Eiropas Standartizācijas komiteja, Cenelec — Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja, ETSI — Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts. Grupā ir iesaistītas arī starptautiskās standartizācijas iestādes, piemēram, Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO), Starptautiskā elektrotehniskā komisija (IEC) un Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (ITU), Eiropas sadarbība akreditācijai (EA) un Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK).

Piekļuve dalīborganizāciju pilnam sarakstam (.pdf)

Mājas lapas izstrāde

SCCG dokumenti

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu saziņu un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Skatīt arī

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.