Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ir-Radar tal-Innovazzjoni

Ir-Radar ta’ Innovazzjoni jiffoka fuq l-identifikazzjoni ta’ innovazzjonijiet b’potenzjal għoli u innovaturi ewlenin fi proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-UE.

X’inhi l-Innovazzjoni Radar?

Ir-Radar tal-Innovazzjoni huwa bbażat fuq metodoloġija żviluppata miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka. Id-data miġbura b’dan il-metodu tintuża biex jiġu kkategorizzati l-innovazzjonijiet iffinanzjati mill-UE f’termini ta’ maturità tas-suq u potenzjal ta’ tfixkil, abbażi ta’ sistemi ta’ indikaturi żviluppati miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea. Hija tappoġġa lill-innovaturi billi tissuġġerixxi firxa ta’ azzjonijiet immirati biex tgħinhom jissodisfaw il-potenzjal tagħhom fis-suq.

Mhux biss jiġbor settijiet ta’ data dwar il-potenzjal innovattiv iżda jiżgura wkoll li r-riċerkaturi u l-innovaturi ffinanzjati mill-UE jiksbu parir espert matul il-proġett tagħhom dwar l-aktar passi xierqa biex jilħqu s-suq bl-innovazzjoni tagħhom.

Rabta mal-investituri

Ir-Radar tal-Innovazzjoni għandu l-għan li joħloq fluss kostanti ta’ kumpaniji tat-teknoloġija promettenti li jistgħu jespandu fi promoturi industrijali futuri. F’dan ir-rigward huwa appoġġat mill- proġett iffinanzjat mill-UE dwar il-fluss ta’ kummerċ, li qed jorbot lill-investituri mal-opportunitajiet ta’ investiment ippreżentati mir-riżultati li joħorġu mill-programm ta’ riċerka u innovazzjoni Orizzont 2020 tal-UE.

Id-dejta tar-Radar għall-Innovazzjoni se tirfed ukoll ċentri ġodda ta’ ‘diliġenza dovuta għat-teknoloġija’ madwar l-Ewropa li se jiġu introdotti bħala parti mill -istrateġija tal-SMEs (.pdf) tal-Kummissjoni Ewropea. Din l-inizjattiva se tara li l-Kummissjoni tikkofinanzja proġett pilota biex tniedi diversi ċentri ta’ ‘diliġenza dovuta teknoloġika’ li se joffru servizzi li jippermettu valutazzjoni aktar preċiża ta’ negozji ġodda Ewropej ta’ teknoloġija avvanzata u SMEs ta’ teknoloġija aktar tard fuq il-bażi tat-teknoloġija u l-portafolli tal-proprjetà intellettwali tagħhom.

Il-Pjattaforma Radar għall-Innovazzjoni

Matul il-Jum Diġitali 2018 fi Brussell, il-Kummissjoni nediet għodda online xprunata mid-data tar-Radar ta’ Innovazzjoni. l-għodda tagħmel l-informazzjoni dwar l-innovazzjonijiet iffinanzjati mill-UE disponibbli pubblikament. Il-pjattaforma Radar Innovazzjoni hija disponibbli wkoll bħala app smartphone (iOS u Android).

Il-Premju Radar għall-Innovazzjoni

Bl-użu tar-radar, l-aqwa innovaturi ffinanzjati mill-UE huma identifikati biex jikkompetu mal-innovazzjoni ffinanzjata mill-UE tagħhom għall-Premju annwali tar-Radar għall-Innovazzjoni. Il- premju tal-2022 intrebaħ minn NVision Imaging Technologies mill-Ġermanja għall-“MRI Metaboliku fil-Livell Ċell” tagħhom li juri kif it-teknoloġija kwantistika tista’ ttejjeb b’mod sinifikanti l-kapaċitajiet tal-MRI fid-detezzjoni tal-effikaċja tat-trattamenti mediċi fl-istadji bikrija.

Ir-Radar għall-Innovazzjoni u l-pajjiżi tal-UE

Il-pajjiżi tal-UE rrikonoxxew il-valur u l-ħtieġa għal għodda bħal din u, sal-lum, il-Ministri minn 23 pajjiż iffirmaw id-Dikjarazzjoni ta’ Radar ta’ Innovazzjoni (.pdf), li tnediet fil-Jum Diġitali 2018.

Il-pajjiżi li ffirmaw id-Dikjarazzjoni jikkondividu l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li tuża r-Radar ta’ Innovazzjoni biex trawwem l-emerġenza ta’ ekosistema dinamika madwar il-produzzjoni tal-programmi tal-UE għall-irkupru u l-innovazzjoni. Huma juru wkoll l-impenn tagħhom li jaħdmu mal-Kummissjoni Ewropea biex itejbu r-Radar ta’ Innovazzjoni u jmexxu l-metodoloġija Radar fil-programmi nazzjonali u reġjonali ta’ Riċerka u Innovazzjoni.

l-aħħar aħbarijiet