Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Pubblikazzjoni

Il-futur tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika u l-infrastruttura tiegħu

Il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni esploratorja biex tiġbor il-fehmiet dwar l-iżviluppi potenzjali tas-settur tal-konnettività u l-infrastruttura tiegħu.

L-għan hu li jinġabru l-fehmiet dwar ix-xenarju teknoloġiku u tas-suq li qed jinbidel u kif dan jista’ jaffettwa s-settur tal-komunikazzjoni elettronika. Il-konsultazzjoni tittratta wkoll it-tipi ta’ infrastruttura u l-ammont ta’ investimenti li l-Ewropa teħtieġ biex tmexxi t-trasformazzjoni diġitali fis-snin li ġejjin.

Is-swieq diġitali u b’mod partikolari s-swieq tal-konnettività qed jiffaċċjaw żviluppi teknoloġiċi u tas-suq trasformattivi. Dawn jinkludu l-ħżin tad-data tal-cloud, it-tranżizzjoni għall-edge computing, l-użu tal-Metavers, l-intelliġenza artifiċjali, ir-realtà virtwali u aktar.  Barra minn hekk, tali żviluppi mhumiex iżolati mis-sitwazzjoni ġeopolitika diffiċli u ekonomika usa’.

Għalhekk, issa huwa mument tajjeb biex inħarsu lejn is-settur tal-konnettività permezz ta’ konsultazzjoni u niġbru l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati dwar fejn jinsab is-settur tal-komunikazzjoni elettronika u fejn se u fejn għandu jkun fil-futur.

Il-konsultazzjoni esploratorja hija parti minn djalogu miftuħ mal-partijiet ikkonċernati kollha dwar il-ħtieġa potenzjali li l-atturi kollha li jibbenefikaw mit-trasformazzjoni diġitali jikkontribwixxu b’mod ġust għall-investimenti meħtieġa. Din hija kwistjoni kumplessa li teħtieġ li wieħed jifhem sew il-fatti u ċ-ċifri sottostanti.

Il-konsultazzjoni mnedija llum hija miftuħa għall-partijiet ikkonċernati kollha għal 12-il ġimgħa. Abbażi tar-riżultat tal-konsultazzjoni, il-Kummissjoni se tikkunsidra l-azzjonijiet l-aktar xierqa għall-futur tas-settur tal-komunikazzjoni elettronika.

Il-kumpaniji, l-organizzazzjonijiet jew l-individwi interessati kollha huma mistiedna jimlew l-istħarriġ. It-tweġibiet għandhom jiġu sostanzjati fejn xieraq, speċjalment fir-rigward tal-informazzjoni tad-data kwantitattiva.

Tweġiba għall-konsultazzjoni

Kontribuzzjoni għall-istħarriġ

 

Tista’ tiddawnlowdja l-pdf fl-EU Survey Tool wara li tikklikkja fuq il-link ta’ hawn fuq mingħajr ma tiffinalizza l-kontribut tiegħek. Tista’ wkoll tniżżel hawn taħt il-verżjoni pdf fit-tliet lingwi disponibbli.

Jekk jogħġbok, kun af li t-tweġiba għall-istħarriġ hija possibbli biss billi timla t-tweġibiet tiegħek fil-kwestjonarju online.

Il-verżjonijiet pdf huma biss għal skopijiet ta’ informazzjoni.

 

Għal kwalunkwe mistoqsija oħra, tista’ tikkuntattja lil: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Downloads

Questionnaire - DE
Iddawnlowdja 
Questionnaire - EN
Iddawnlowdja 
Questionnaire - FR
Iddawnlowdja 

Related content