Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Il-politika Agrikola Komuni tmexxi t-trasformazzjoni diġitali rurali tal-UE

Permezz tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), l-UE qed tagħmel iż-żoni rurali u l-agrikoltura aktar kompetittivi u sostenibbli.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Parti minn dan huwa permezz ta’ investiment fit-trasformazzjoni diġitali, bħala parti mill-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tal-Istati Membri.

It-teknoloġiji diġitali għandhom il-potenzjal li jtejbu l-agrikoltura u attivitajiet rurali oħra b’ħafna modi. L-infrastruttura tal-broadband b’veloċità għolja, it-tagħmir tal-IT u l-użu ta’ għodod u servizzi diġitali jistgħu jżidu l-produttività u l-introjtu tal-bdiewa, filwaqt li jipprovdu livell tajjeb ta’ standards tal-għajxien għall-komunitajiet rurali. It-teknoloġiji diġitali jistgħu jgħinu wkoll lill-agrikoltura ssir aktar ekoloġika, aktar reżiljenti u sostenibbli, f’konformità mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Għal din ir-raġuni, il-Pjan Strateġiku tal-PAK ta’ kull Stat Membru jinkludi strateġija diġitali mfassla apposta li tindirizza ċ-ċirkostanzi nazzjonali u l-ħtiġijiet lokali. Permezz ta’ din l-istrateġija, l-Istati Membri jispjegaw kif se jużaw l-istrumenti tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF), u l-finanzjament minn programmi bħall-Programm Ewropa Diġitali (DEP), il-Programm Orizzont Ewropa, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), flimkien mal-fondi nazzjonali tagħhom, biex jiddiġitalizzaw iż-żoni rurali u l-biedja.

Sib aktar tagħrif

Dan il-filmat inħoloq bħala parti mill-ħidma tan-Network tal-Uffiċċji Ewropej ta’ Kompetenza fil-Broadband (BCO)biex titqajjem kuxjenza dwar l-appoġġ tal-UE għall-implimentazzjoni tal-broadband b’veloċità għolja u biex jiġu kondiviżi prattiki tajbin fi proġetti tal-broadband. Skopri l-playlist tan-Netwerk BCO YouTube ta’ intervisti dwar prattiki tajbin, finanzjament u politika tal-broadband, u esplora l-aħħar aħbarijiet u riżorsi fil-Librerija tan-Netwerk tal-BCO.