Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Laqgħa tar-Raggruppament għal Proġetti ta’ Komunitajiet Intelliġenti fl-UE

Din il-laqgħa tar-raggruppament għandha l-għan li tippromwovi l-kooperazzjoni bejn il-proġetti rilevanti tal-komunitajiet intelliġenti, in-networks ewlenin u l-Kummissjoni Ewropea.

modern city skyline with smart objects in the sky

© Blue Planet Studio - iStock Getty Images

Biex titmexxa’ l quddiem it-trasformazzjoni diġitali fil-livelli lokali u reġjonali, ħafna proġetti tal-komunitajiet intelliġenti ffinanzjati mill-UE, fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali diġà qed joperaw jew qed jitfaċċaw fl-Unjoni Ewropea.

Biex tippromwovi l-kooperazzjoni li minnha jgawdi kulħadd bejn il-proġetti rilevanti tal-komunitajiet intelliġenti, in-networks ewlenin u l-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni qed tistieden lil mexxejja tal-proġetti interessati f’Laqgħa tar-Raggruppamenti — eż. koordinaturi jew mexxejja tal-pakkett ta’ ħidma — kif ukoll mexxejja tan-network relatati mal-moviment Living-in.EU dwar il-mod Ewropew ta’ trasformazzjoni diġitali fil-bliet u l-komunitajiet. Il-laqgħa ser issir online nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Ġunju 2022, 09: 00–12: 00 CEST.

Id-djalogu jiffoka b’mod speċjali fuq:

 • Sinerġiji u rabtiet bejn is-siti web u l-pjattaformi interattivi li jew huma speċifikament immirati lejn it-trasformazzjoni diġitali fil-livell lokali jew reġjonali jew li għandhom komponent b’saħħtu fihom;
 • Sforzi kollettivi tal-UE dwar l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni, b’enfasi fuq it-Tewmin Diġitali Lokali u l-użu tal-IA fil-livell lokali jew reġjonali.

Abbozz tal-Aġenda

09: 00–09: 15 merħba (5 x 3 min) mill-Living-in.Sħab tal-UE

 • Dorthe Nielsen, Direttur Eżekuttiv, EUROCITIES
 • Martin Brynskov, President, Open Agile Smart Cities
 • Martina De Sole, Direttur, Netwerk Ewropew ta’ Laboratorji Ħajjin
 • Marek Bobis, Uffiċjal tal-Politika, Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
 • Eddy Hartog, Kap tal-Unità, Kummissjoni Ewropea, Teknoloġiji għall-Komunitajiet Intelliġenti

09: 15–10: 15 sinerġiji u links bejn is-siti web u l-pjattaformi interattivi, immoderata minn Cristina Martinez, Viċi Kap tal-Unità, Kummissjoni Ewropea, Teknoloġiji għall-Komunitajiet Intelliġenti

Tliet noti introduttorji biex jitħeġġeġ id-djalogu (3 x 3 min):

 • Federica Bordelot, EUROCITIES
 • Anna Bruen, ICLEI, NetZeroCities — Missjoni ta’ Bliet Intelliġenti Newtrali għall-Klima

 • Jean Gil Barroca, Deloitte, DT4REGIONS

Tliet sessjonijiet ta’ djalogu se jipproponu ideat u prijoritajiet dwar kif jistgħu jiġu avvanzati s-sinerġiji u l-links bejn is-siti web u l-pjattaformi interattivi — Il-kelliema introduttorji se jimmoderaw kull waħda mis-sessjonijiet

09: 55–10: 15 feedback dwar il-prijoritajiet ewlenin mis-sessjonijiet f’sessjoni

10: 15–10: 30 waqfa

10: 30–11: 35 sforzi kollettivi tal-UE dwar l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni mmoderati minn Martin Brynskov, President tas-Sottogrupp Living-in.EU Tech

Erba’ noti introduttorji biex jitħeġġeġ id-djalogu:

 • Michael Mulquin, OASC, Ambaxxatur tal-MIMs, CommuniCity
 • Jan-Joost van Kan, Atos, AURORAL u proġetti oħra tal-UE
 • Tania Marcos, Assoċjazzjoni Spanjola għall-Istandardizzazzjoni UNE, U4SSC
 • Ray Walher, Osservatorju tal-UE għall-Istandards tal-ICT, Proġett StandICT

Tliet sessjonijiet ta’ djalogu se jipproponu ideat u prijoritajiet dwar kif jistgħu jiġu avvanzati l-isforzi kollettivi tal-UE dwar l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni — l-ewwel tliet kelliema introduttorji se jimmoderaw kull waħda mis-sessjonijiet

11: 15–11: 35 feedback dwar il-prijoritajiet ewlenin mis-sessjonijiet f’sessjoni

11: 35–12: 00 reazzjonijiet mill-panel tal-ftuħ u l-passi li jmiss, immoderati minn Cristina Martinez u Martin Brynskov

Peress li mhux se jkollna żmien għal preżentazzjonijiet usa’ ta’ proġetti jew proposti fil-Laqgħa tar-Raggruppament, tista’ tesplora hawn taħt preżentazzjonijiet usa’ rilevanti bħal dawn mibgħuta minn qabel mill-parteċipanti tal-Laqgħa tar-Raggruppamenti biex jibdew iqanqlu d-djalogu tal-Laqgħa tar-Raggruppamenti.

 

Downloads

ARI_Agri_offering_Atos
Iddawnlowdja 
ARI_SmartUrban_offering_Atos
Iddawnlowdja 
AURORAL-presentation
Iddawnlowdja 
Citizen's control of data initiative and interoperability.
Iddawnlowdja 
CommuniCity - presentation OASC
Iddawnlowdja 
DT4REGIONS
Iddawnlowdja 
F4W-Leaflet
Iddawnlowdja 
Rotterdam's Open Urban Platform
Iddawnlowdja 
Technical Overview of DataVaults
Iddawnlowdja 
UserCentriCities
Iddawnlowdja