Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

arkivjar elettroniku: It-3 Konferenza dwar il-Preservazzjoni tar-Rekords Diġitali Ġeospazjali

L-arkivji tar-Repubblika tas-Slovenja, Geoarh u l-forum DLM qed jorganizzaw it-3 Konferenza dwar il-Konservazzjoni tar-Rekords Diġitali Ġeospazjali. L-inizjattiva eArchiving tal-Kummissjoni Ewropea se tiġi ppreżentata wkoll fil-konferenza.

It-tema tal-konferenza hija Aċċess sostenibbli għal rekords ġeospazjali diġitali fil-futur diġitali. Dan se jkun avveniment ibridu ta’ 2 jum li se jlaqqa’ flimkien u jgħaqqad lill-partijiet ikkonċernati, lill-produtturi tad-data ġeospazjali, lill-arkivji, lir-repożitorji tad-data, lill-fornituri ta’ soluzzjonijiet u lill-utenti tagħhom.

Nilqgħu kontributi mill-parteċipanti dwar is-suġġetti li ġejjin:

  • Aċċess sostenibbli għal rekords ġeospazjali fil-futur diġitali (Rwol ġeospazjali fl-ekonomija diġitali, applikazzjonijiet tal-IA u GeoAI, inizjattiva ta’ Tranżizzjoni Ekoloġika tal-UE, eċċ.)
  • Rekords ġeospazjali (Rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni, metadata, aspetti tal-interoperabbiltà tal-aċċess sostenibbli, standards applikabbli, eċċ.)
  • L-aħjar prattiki, għodod u soluzzjonijiet għall-preservazzjoni u l-użu mill-ġdid tas-serje kronoloġika tar-rekords ġeospazjali
  • Il-futur huwa diġitali u kif? (Ħtiġijiet futuri, kwistjonijiet u triq’ il quddiem, Round table diskussjoni u konklużjoni)

Jekk int interessat li tikkontribwixxi bl-għarfien tiegħek, is-sejħa għal dokumenti għall-konferenza hija miftuħa sas-7ta’ April 2023.

L-organizzazzjoni tixtieq li l-laqgħa tkun interattiva, diversa u inklużiva kemm jista’ jkun, u b’hekk jintlaqgħu tipi differenti ta’ kontributi.

Il-formola ta’ reġistrazzjoni għall-konferenza issa hija miftuħa.

Aktar dwar il-konferenza, il-programm, il-forma astratta estiża u l-informazzjoni prattika.