Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Pubblikazzjoni

Sessjoni ta’ Informazzjoni tal-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep

L-att dwar iċ-Ċipep, li issa għaddej mill-proċess ta’ adozzjoni tiegħu, iwiegħed li jwassal għal bidla fundamentali fl-ekosistema Ewropea tas-semikondutturi. Dan l-avveniment miftuħ ta lill-partijiet ikkonċernati ħarsa ġenerali lejn l-istatus attwali tal-proposta u l-opportunità li jistaqsu mistoqsijiet.

Strutturi tat-test ta’ mikroċipep fuq wejfer tas-siliċju fil-Laboratorju tal-Analiżi tal-Ħsara Fiżika

Wara sessjoni ta’ informazzjoni online introduttorja fid-29 ta’ Marzu 2022, il-Kummissjoni Ewropea organizzat avveniment aktar profond, interattiv u wiċċ imb wiċċ dwar l-Att Ewropew dwar iċ-Ċipep biex tkompli d-djalogu pubbliku importanti dwar il-pakkett.

Is-sessjoni ta’ informazzjoni saret fis-16 ta’ Ġunju 2022, f’Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussell mill-10: 00 sat-13: 00. Dan ipprovda lill-partijiet ikkonċernati b’informazzjoni dwar l-aħħar sitwazzjoni attwali u tahom l-opportunità li jistaqsu mistoqsijiet dwar kwalunkwe kwistjoni. L-aġenda tinsab hawn taħt.

 

Aġenda

10: 00 merħba (Thomas Skordas)

10: 10 l-att dwar iċ-Ċipep — is-sitwazzjoni attwali (Kilian Gross)

10: 20 pilastru 2 — Sigurtà tal-Provvista (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

11: 00 pilastru 3 — Monitoraġġ u Rispons għall-Kriżijiet (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

11: 40 waqfa għall-kafè

12: 00 pilastru 1 — Inizjattiva Ċipep għall-Ewropa (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

12: 40 mistoqsijiet ġenerali

12: 50 konklużjonijiet (Colette Maloney)

 

Dwar l-Att dwar iċ-Ċipep

Fis-suq tas-semikondutturi li qed jikber b’rata mgħaġġla, l-UE għandha l-għan ambizzjuż li tirdoppja s-sehem mis-suq tagħha għal 20 % sal-2030. Adottat fit-8 ta’ Frar, il-pakkett tal-Att dwar iċ-Ċipep huwa sett komprensiv ta’ miżuri mmirati biex jiżguraw is-sigurtà tal-provvista, ir-reżiljenza u t-tmexxija teknoloġika tal-UE fit-teknoloġiji u l-applikazzjonijiet tas-semikondutturi.

L-att Ewropew dwar iċ-Ċipep se jiżgura li l-UE jkollha l-kapaċitajiet, l-għodod u l-ħiliet teknoloġiċi meħtieġa biex issaħħaħ l-ekosistema tas-semikondutturi tagħha, tnaqqas id-dipendenzi u taċċellera t-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi. Il-komponenti ewlenin tiegħu huma:

  • L-inizjattiva Ċipep għall-Ewropa se tiġbor flimkien ir-riżorsi mill-Unjoni, mill-Istati Membri u minn pajjiżi terzi assoċjati mal-programmi eżistenti tal-Unjoni, kif ukoll mis-settur privat, permezz tal-Impriża Konġunta dwar iċ-Ċipep imsaħħa li tirriżulta mir-riorjentazzjoni strateġika tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin eżistenti. EUR 11 biljun se jkunu disponibbli biex jissaħħu r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni eżistenti, biex jiġi żgurat l-użu ta’ għodod tas-semikondutturi avvanzati, linji pilota għall-ħolqien ta’ prototipi, l-ittestjar u l-esperimentazzjoni ta’ apparati ġodda għal applikazzjonijiet innovattivi fil-ħajja reali u biex jitrawmu l-ħiliet u t-talent fil-mikroelettronika. Barra minn hekk, Fond taċ-Ċipep se jiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament lin-negozji ġodda biex jgħinhom jimmaturaw l-innovazzjonijiet tagħhom u jattiraw lill-investituri.
  • Qafas ġdid biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista billi jiġu attirati investimenti f’faċilitajiet ta’ produzzjoni avvanzati ġodda u b’hekk titħaffef l-innovazzjoni f’nodi avvanzati u ċipep innovattivi u effiċjenti fl-użu tal-enerġija.
  • Mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni għall-monitoraġġ tal-provvista tas-semikondutturi, l-istima tad-domanda u l-antiċipazzjoni u l-mitigazzjoni tan-nuqqasijiet.

 

 

Downloads

20220616 Info Session
Iddawnlowdja