Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Sfera pubblika Ewropea: offerta ġdida ta’ media online għaż-żgħażagħ Ewropej

Għat-tielet sena konsekuttiva, il-Kummissjoni Ewropea se tappoġġa l-produzzjoni ta’ kontenut ta’ kuljum, li jqanqal il-ħsieb u affidabbli dwar ġrajjiet kurrenti minn madwar l-Ewropa għal u miż-żgħażagħ Ewropej.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

Wara żewġ proġetti pilota fl-2020 u l-2021, din is-Sejħa għall-Proposti timplimenta l-Azzjoni Preparatorja tal-Parlament Ewropew "Sfera pubblika Ewropea: offerta ġdida tal-midja online għaż-żgħażagħ Ewropej”. Din is-sena, is-sejħa għandha baġit ferm ogħla ta’ EUR 9miljun, li jipprovdi opportunità għal proġetti akbar ta’ durata itwal (madwar 18-il xahar) b’żieda fil-kofinanzjament tal-UE sa 80 %.

Is-sejħa tfittex li tqarreb lill-UE lejn iż-żgħażagħ, tħeġġiġhom isiru ċittadini attivi u jgħaqqduhom bejn il-fruntieri. B’dan il-mod, jikkontribwixxi wkoll għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022. L-għan ta’ din l-azzjoni huwa li tiżdied id-disponibbiltà tal-informazzjoni online, f’lingwi differenti, madwar suġġetti Ewropej li jaffettwaw liż-żgħażagħ madwar l-UE, ippreżentata f’formati ta’tixjiħ u permezz ta’ diversi perspettivi. Il-proġetti għandhom ifittxu li jiġġenerawdiskussjonijiet informali u jorganizzaw avvenimenti għaż-żgħażagħ. Il-ftehimiet ta’ għotja se jinkludu karta ta’ indipendenza biex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jkunu ħielsa editorjalment u joperaw mingħajr ebda interferenza politika.

Il-proġetti għandhom jibdew madwar Marzu/April 2023 għal tul ta’ żmien indikattiv ta’ 18-il xahar.

Il-Kummissjoni tistenna li tiffinanzja 3 jew 4 proposta, b’għotja massima stabbilita għal EUR 3.5miljun. Ir-rata massima ta’ kofinanzjament hija ta’ 80 % tal-ispejjeż eliġibbli, l-applikanti jistgħu jipproponu rata ta’ kofinanzjament aktar baxxa.

Riżultati mistennija

  • Kollaborazzjoni bejn mill-inqas ħames organizzazzjonijiet minn ħames Stati Membri tal-UE;
  • Il-ħolqien ta’ kontenut ta’ kuljum li jqanqal il-ħsieb madwar il-ġrajjiet kurrenti, permezz ta’ proċessi editorjali transkonfinali innovattivi;
  • Pjan ta’ sensibilizzazzjoni, biex jintlaħqu kemm jista’ jkun żgħażagħ Ewropej;
  • Id-distribuzzjoni permezz ta’ kanali proprji, siti web tas-sħab, blogs u/jew networks tal-midja soċjali;
  • L-involviment ta’ diskussjonijiet u avvenimenti għaż-żgħażagħ.

Aktar informazzjoni

  • Is-sejħa għall-proposti, il-formoli tal-applikazzjoni u d-dokumenti rilevanti kollha huma disponibbli hawn taħt.
  • Il-mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu lil CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu sa mhux aktar tard mid-19 ta’ Ottubru 2022. Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet kollha se jiġu ppubblikati, b’mod anonimu, fuq din il-paġna.
  • Għal ħarsa ġenerali lejn opportunitajiet oħra ta’ għotjiet għall-midja tal-aħbarijiet, ara l-aġġornamenti f’ din il-paġna.
  • Tista’ tabbona biex tirċievi aġġornamenti awtomatiċi kull meta l-artikli relatati mal-midja jiġu ppubblikati fuq is-sit web tas-CNECT.
  • Skopri 2021 proġett hawnhekk.

 

(Jekk taqra b’lingwa oħra, ikkonsulta l-oriġinal bl-Ingliż għad-dokumenti tas-sejħa.)

Downloads

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Iddawnlowdja 
01. Call for Proposals (.pdf)
Iddawnlowdja 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Iddawnlowdja 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Iddawnlowdja 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Iddawnlowdja 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Iddawnlowdja 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Iddawnlowdja 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Iddawnlowdja 
08. Financial Identification (.pdf)
Iddawnlowdja 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Iddawnlowdja 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Iddawnlowdja 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Iddawnlowdja 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Iddawnlowdja 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Iddawnlowdja 
14. Privacy Statement (.pdf)
Iddawnlowdja 

Related content

Appoġġ tal-UE lis-settur tal-media tal-aħbarijiet

Factsheet / infographic | 07 Marzu 2022

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tappoġġa proġetti li jindirizzaw l-isfidi strutturali tas-setturi tal-media u/jew li jippromwovu ambjent tal-media ħieles, divers u pluralistiku. Eżempji jinkludu l-appoġġ għall-ġurnaliżmu kollaborattiv u transfruntier, il-monitoraġġ tar-riskji għall-pluraliżmu tal-media, l-immappjar tal-ksur tal-libertà tal-media, id-difiża tal-ġurnalisti mhedda, l-innovazzjoni fil-media, l-appoġġ għal-litteriżmu medjatiku u t-tisħiħ tal-isfera pubblika Ewropea.

Webinar: Għotjiet tal-UE għall-midja tal-aħbarijiet

Event | 07 Lulju 2022

Il-Kummissjoni Ewropea (DĠ Connect) u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA) qed jorganizzaw webinar għall-industrija tal-midja tal-aħbarijiet u għall-partijiet ikkonċernati biex jispjegaw l-opportunitajiet differenti ta’ finanzjament li l-UE toffri lis-settur.