Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Sħubijiet fil-Ġurnaliżmu

Is-sejħa għal proposti għal Sħubijiet tal-Ġurnaliżmu għandha l-għan li tgħin lis-settur Ewropew usa’ tal-media tal-aħbarijiet isir aktar sostenibbli u reżiljenti, u b’hekk tikkontribwixxi għal rapportar affidabbli dwar il-ġrajjiet kurrenti, għal dibattitu demokratiku infurmat u inklużiv, għall-iżvilupp tal-ħiliet u għall-impjiegi għall-professjonisti tal-media tal-aħbarijiet u għall-ġurnalisti.

Is-sħubijiet għall-Ġurnaliżmu għandhom l-għan ta’ kollaborazzjoni transfruntiera fis-settur kollu fost l-organizzazzjonijiet tal-media tal-aħbarijiet madwar l-Ewropa. Il-konsorzji interessati jistgħu jiffukaw fuq it-trasformazzjoni tan-negozju u/jew proġetti ġurnalistiċi, li joperaw b’indipendenza editorjali sħiħa.

Il-konsorzji jistgħu jagħżlu li jiffokaw fuq (sotto) settur tal-midja tal-aħbarijiet u/jew ġeneru ġurnalistiku (ġurnaliżmu lokali/reġjonali, ġurnaliżmu ta’ interess pubbliku, ġurnaliżmu tad-data, ġurnaliżmu investigattiv, eċċ.).

Dawn jenħtieġ li jkollhom l-għan li jsaħħu l-kooperazzjoni u jgħinu lill-ekosistema usa’ tal-media tal-aħbarijiet, inkluż il-midja żgħira, pereżempju billi jiżviluppaw standards tekniċi u editorjali, billi jittestjaw mudelli kummerċjali ġodda, tipi ġodda ta’ kmamar tal-aħbarijiet u formati ġurnalistiċi, billi jipprovdu appoġġ għal kollaborazzjonijiet ġurnalistiċi innovattivi, u billi jikkondividu l-aħjar prattiki fost il-pari (eż. permezz ta’ taħriġ u avvenimenti). L-attivitajiet proposti għandhom ikunu ġġustifikati b’mod ċar u bbażati fuq il-ħtiġijiet tas- (sotto) settur (i) magħżul (a).

Il-proposti għandhom jinvolvu kemm jista’ jkun midja tal-aħbarijiet fl-attivitajiet tagħhom. Il-konsorzji jenħtieġ li jiġbru mill-inqas 3 sieħeb minn mill-inqas 3 pajjiżi differenti li jipparteċipaw fil-Programm Ewropa Kreattiva.

Il-proġetti se jdumu 24-il xahar, u jibdew kmieni fl-2022.

EUR 7,6 miljun huma disponibbli. Kofinanzjament tal-UE ta’ 80 %. L-ebda baġit minimu jew massimu.

Is-sejħa għall-proposti hija mistennija li tiġi ripetuta fuq bażi annwali.

Jekk jogħġbok iċċekkja d-dettalji tas-sejħa

 

Ara wkoll: