Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Pubblikazzjoni

Sandbox regolatorja għall-blockchain u pariri legali għall-fażi tal-produzzjoni tal-EBSI

Il-Kummissjoni Ewropea tniedi sejħa għall-offerti (CNECT/2021/OP/0019) biex tikkuntratta konsorzju biex (1) tiffaċilita u topera sandbox regolatorja pan-Ewropea għat-Teknoloġiji tar-Reġistru Distribwit (DLT) b’mod partikolari l-blockchain, u (2) tipprovdi pariri legali komprensivi li jappartjenu għall-operat tas-servizzi ewlenin tal-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI) u l-każijiet ta’ użu tagħha kif approvati mis-Sħubija Ewropea tal-Blockchain (EBP).

Is-sandbox regolatorja se tkun strumentali biex takkumpanja l-każijiet ta’ użu fuq l-EBSI u lil hinn, u tippermetti lir-regolaturi u lill-utenti kif ukoll lill-fornituri tat-teknoloġiji tad-DLT u tal-blockchain jinteraġixxu f’ambjent fdat. Il-proġetti fis-sandbox se jinkludu kemm każijiet ta’ użu tal-EBSI kif ukoll firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet oħra tal-blockchain fis-setturi ewlenin tal-industrija (li lestew prova tal-kunċett jew rebħu premju Ewropew f’kompetizzjoni). L-għan tas-sandbox regolatorja huwa li jitrawmu djalogu u kooperazzjoni bejn ir-regolaturi u l-leġiżlaturi nazzjonali u fil-livell tal-UE mal-kumpaniji u b’hekk jitneħħew l-inċertezzi legali u legali għal każijiet ta’ użu bbażati fuq soluzzjonijiet deċentralizzati dwar il-blockchain u potenzjalment flimkien ma’ teknoloġiji oħra, bħall-Intelliġenza Artifiċjali jew l-Internet tal-Oġġetti.

Dwar l-EBSI:

Il-ħolqien ta’ Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain bħala infrastruttura pan-Ewropea għat-twassil ta’ servizzi pubbliċi transfruntiera jiftaħ opportunità biex jiġu esplorati soluzzjonijiet innovattivi għall-każijiet ta’ użu li jibbenefikaw mill-blockchain tal-fiduċja li tistabbilixxi fl-immutabbiltà u l-awtentiċità tad-data.

F’kooperazzjoni mar-rappreżentanti u l-esperti tekniċi mis-27 Stat Membru tal-UE, in-Norveġja u l-Liechtenstein mis-Sħubija Ewropea tal-Blockchain, il-Kummissjoni Ewropea qed tiżviluppa l-arkitettura għat-tħaddim tal-infrastruttura.  L-EBSI miexi lejn fażi ta’ produzzjoni għall-ewwel mewġa ta’ erba’ każijiet ta’ użu li diġà jinsabu fi stadju avvanzat, bl-użu tal-blockchain bħala għodda ta’ fiduċja biex tiġi awtentikata u rreġistrata d-data għall-fini tat-twassil ta’ servizzi pubbliċi. Tliet każijiet ta’ użu addizzjonali ntgħażlu aktar reċentement għall-mobilizzazzjoni fuq l-EBSI.

L-għan ta’ din is-sejħa għall-offerti huwa li jingħata kuntratt li jkopri żewġ kompiti ewlenin:

  • jaġixxi bħala kuntrattur estern biex jiffaċilita u jopera (taħt il-kontroll tal-Kummissjoni) sandbox regolatorja mal-awtoritajiet u r-regolaturi nazzjonali u tal-UE biex jiffaċilita d-djalogu u l-kooperazzjoni mal-innovaturi ta’ applikazzjonijiet tas-software avvanzati li jużaw (awtonomi jew flimkien ma’ servizzi oħra tas-soċjetà tal-informazzjoni) Teknoloġiji tar-Reġistru Distribwit (DLT) inkluż b’mod partikolari blockchains pubbliċi. Il-kuntrattur se jappoġġa lill-Kummissjoni Ewropea fit-tħaddim tas-sandbox regolatorja fi rwol ta’ koordinazzjoni u fi rwol legali (l-għoti ta’ għarfien espert u pariri legali);
  • jaġixxi bħala espert legali estern għall-Kummissjoni u s-Sħubija Ewropea tal-Blockchain biex jipprovdi pariri legali komprensivi dwar l-aspetti legali u regolatorji kollha li għandhom x’jaqsmu mal-operat tas-servizzi ewlenin tal-EBSI u juża l-każijiet approvati mis-Sħubija Ewropea tal-Blockchain. L-espert se jipprovdi pariri legali u appoġġ dwar il-kwistjonijiet regolatorji rilevanti kollha rigward l-infrastruttura tal-blockchain tal-EBSI, inkluż il-liġi ċivili u korporattiva, il-liġi tal-amministrazzjoni pubblika, il-protezzjoni tad-data, iċ-ċibersigurtà, u r-regolamentazzjoni nazzjonali u tal-UE rilevanti l-oħra kollha.  L-espert għandu jassisti wkoll lill-Kummissjoni fl-aspetti legali u l-abbozzar relatati mat-trasferiment tal-operat tas-servizzi ewlenin tal-EBSI fuq vettura legali deżinjata.  Barra minn hekk, l-espert għandu jappoġġa lill-Kummissjoni (u kwalunkwe organizzazzjoni jew sieħeb maħtur flimkien mal-KE) bil-ħidma kollha relatata mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) relatata mas-servizzi ewlenin tal-EBSI u, kif indikat mill-Kummissjoni, il-każijiet ta’ użu. Dan l-appoġġ legali huwa separat u distint mill-ħidma legali mistennija taħt is- “sandbox regolatorja”.

L-operaturi ekonomiċi u l-istituti ta’ riċerka teknoloġika interessati f’din is-sejħa huma mistiedna jissottomettu offerta permezz tas-sistema ta’ sottomissjoni elettronika (e-Submission) disponibbli mis-sit web TED e-Tendering.

Kwalunkwe talba għal informazzjoni addizzjonali trid issir bil-miktub biss permezz tas-sit web TED eTendering https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8273 fit-tab “Mistoqsijiet u tweġibiet”, billi tikklikkja “Oħloq mistoqsija” (ir-reġistrazzjoni fuq TED eTendering hija meħtieġa biex tkun tista’ toħloq u tissottometti mistoqsija).

 

L-iskadenza għas-sottomissjoni ġiet estiża 10/5/22 fis-16.00 għal 30/5/22 fis-16.00.