Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Adozzjoni ta’ Soluzzjonijiet Innovattivi taċ-Ċibersigurtà

L-għan ta’ din is-sejħa huwa li tappoġġa l-adozzjoni mis-suq u t-tixrid ta’ soluzzjonijiet innovattivi taċ-ċibersigurtà (b’mod partikolari mill-SMEs, kif ukoll ir-riżultati minn riċerka ffinanzjata pubblikament fl-UE), ittejjeb l-għarfien, u l-awditjar tat-tħejjija taċ-ċibersigurtà.