Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Rapporti annwali tal-pajjiżi dwar l-Internet Miftuħ mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali — 2022

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat ir-rapporti annwali tal-pajjiżi, mill-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għat-telekomunikazzjoni, dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar l-internet miftuħ.

Ir-rapporti jiġu ppubblikati għas-sitt sena konsekuttiva.

Ir-rapporti tal-Awtorità Regolatorja Nazzjonali jiġu pprovduti kull sena lill-Kummissjoni u lill-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC). Is-sitt sett ta’ rapporti jkopri l-perjodu ta’ żmien mill-1 ta’ Mejju 2021 sat-30 ta’ April 2022.

Dawn ir-rapporti jinfurmaw ir-Rapport tal-BEREC dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-internet miftuħ mistennija sa tmiem is-sena. Skont ir-regoli tal-UE dwar l-internet miftuħ (l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2015/2120), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jimmonitorjaw mill-qrib u jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-internet miftuħ kif ukoll jippubblikaw ir-rapporti annwali u jaqsmuhom mal-Kummissjoni u mal-BEREC.

Downloads

Luxembourg
Iddawnlowdja 
Netherlands
Iddawnlowdja