Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Pubblikazzjoni

Il-programm Diġitali tal-FNE jixpruna l-investimenti tal-5G

Il-Kummissjoni ppjanat biljun euro għall-investimenti tal-5G fis-seba’ snin li ġejjin fil-qafas tal-FNE Diġitali

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

Il-FNE Diġitali hija strument ta’ finanzjament ġdid iddedikat bis-sħiħ għall-konnettività. Il-programm huwa mfassal biex jappoġġa l-objettivi tal-Konnettività tal-Kummissjoni. Ir-rotot ewlenin kollha tat-trasport fl-Ewropa għandu jkollhom konnettività 5G sal-2025. Il-Kummissjoni stabbiliet ukoll miri tal-Konnettività għad-Deċennju Diġitali tal-2030. Sa tmiem id-deċennju, l-unitajiet domestiċi kollha tal-UE għandu jkollhom aċċess għan-networks 5G.

Biex tilħaq dawn l-ambizzjonijiet, il-Kummissjoni ppjanat biljun euro għall-investimenti tal-5G fis-seba’ snin li ġejjin fil-qafas tal-FNE Diġitali. Hemm sejħiet miftuħa għal proposti biex jingħataw sussidji għal proġetti. Hemm azzjonijiet fis-seħħ biex jappoġġaw l-implimentazzjoni f’waqtha ta’ servizzi innovattivi tal-5G. Il-finanzjament se jiġi dirett lejn komunitajiet intelliġenti — biex jippermetti każijiet ta’ użu innovattiv f’oqsma ewlenin, bħall-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, is-servizzi pubbliċi fil-livell lokali. Sejħa miftuħa oħra se tappoġġa l-użu tal-5G tul mogħdijiet ewlenin tat-trasport biex jiġu appoġġati l-applikazzjonijiet tal-mobbiltà konnessa u awtomatizzata. 

Skopri aktar fil-filmat