Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

“Forum Ewropew tal-Midja tal-Aħbarijiet: trasformazzjoni industrijali” mad-daqqa t’għajn

Fid-29 ta’ Novembru 2021, il-Kummissjoni organizzat it-tieni edizzjoni tal-Forum Ewropew tal-Midja tal-Aħbarijiet, li jiffoka fuq it-trasformazzjoni industrijali tas-settur.

L-avveniment kien jinkludi 7 sessjoni tematika li jirriflettu suġġetti ewlenin għar-reżiljenza u t-trasformazzjoni tal-industrija, bħal mudelli ġodda ta’ negozju u ta’ dħul, modi ġodda kif jiġu involuti l-udjenzi, id-diversità, il-konverġenza tal-media, formati u sħubijiet ġodda. 

Grupp varjat ta’ uffiċjali eżekuttivi Ewropej ewlenin tal-midja mis-setturi tar-radju, l-istampa, it-televiżjoni u l-multimedia ssieħbu mill-Ewropa kollha u lil hinn minnha. Tkellmu wkollil-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza, Věra Jourová u l-MEP Dace Melbārde. 

L-iskambji enfasizzaw l-interess tal-organizzazzjonijiet tal-media Ewropej fl-innovazzjoni, biex jingħaqdu l-isforzi u s-sħubija biex jinżammu l-udjenzi u d-dħul. Aktar minn 500 persuna ssieħbu kemm fi Brussell kif ukoll online biex isegwu s-sessjonijiet, jiskambjaw mal-kelliema u jaqsmu l-fehmiet tagħhom. 

Tista’ tikkonsulta l-programm hawnhekk, taqra r-rapport eżawrjenti tagħna hawnhekk u tlaħħaq mad-diskussjonijiet fil-filmati ta’ hawn taħt.

Ara l-Forum

Sessjoni tal-ftuħ

18-il xahar wara li faqqgħet il-pandemija, ix-xenarju tal-media qed jinbidel. Fejn ninsabu fuq il-konsum tal-midja tal-aħbarijiet? X’inhuma x-xejriet ewlenin li jiddefinixxu f’dan il-perjodu, u x’inhuma l-opportunitajiet għall-futur?

Sessjoni 1: Innovazzjonijiet li jiġġeneraw dħul 

Fil-kuntest tat-tnaqqis fid-dħul, il-bini ta’ mudelli kummerċjali ġodda u b’saħħithom huwa ta’ importanza kbira. X’inhuma l-aħħar innovazzjonijiet? X’se jsir mid-dħul mir-reklamar?

Sessjoni 2: Il-bini ta’ mudell sostenibbli u indipendenti 

L-organizzazzjonijiet tal-midja jridu jiżviluppaw strateġiji ġodda biex jiksbu indipendenza finanzjarja. X’jirrappreżenta llum settur tal-midja indipendenti? Kif issib mudell sostenibbli fi żminijiet ta’ kriżi?

Sessjoni 3: Involviment tal-komunitajiet 

Fil-kuntest ta’ kompetizzjoni akbar, ħafna organizzazzjonijiet tal-media qed jadattaw u jivvintaw mill-ġdid ir-relazzjoni tagħhom mal-udjenzi tagħhom sabiex iżommuhom, u joffrulhom kontenut ta’ kwalità li jitkellem magħhom. X’inhuma l-approċċi l-ġodda tagħhom?

Sessjoni 4: Aħbarijiet li jitkellmu mal-udjenzi kollha 

Fid-dawl tad-domanda dejjem akbar għal aktar inklużività, l-organizzazzjonijiet tal-media qed isiru aktar konxji tar-responsabbiltà u l-impatt tagħhom. Kif qed jindirizzaw id-diversità? Kif tidħol fil-mudelli tan-negozju tagħhom?

Sessjoni 5: Konverġenza u fiduċja fil-midja

Il-konverġenza online tal-midja u l-kontenut kif ukoll l-interkonnessjoni tal-apparati huma definittivament xejriet. Kif jadattaw il-gruppi u l-atturi tal-midja? Kif jiżguraw li n-nies jistgħu jafdaw il-kontenut li huwa kondiviż online?

Sessjoni 6: L-iżvilupp ta’ formati ġodda 

Iċ-ċittadini qed jirrikorru dejjem aktar għal formati online aktar viżivi u interattivi, u ħafna drabi permezz ta’ pjattaformi li jaggregaw l-aħbarijiet. L-organizzazzjonijiet tal-midja tal-aħbarijiet kif jadattaw għal din id-domanda l-ġdida? 

Sessjoni 7: Sħubijiet u pluralità tal-midja 

Varjetà ta’ sħubijiet u mudelli ta’ finanzjament għandhom il-potenzjal li joffru approċċi għall-innovazzjoni u jappoġġaw l-indipendenza tal-organizzazzjonijiet tal-midja tal-aħbarijiet. Għal xiex jistgħu jirrikorru n-negozji?

Wiri ta’ proġetti

Dawn il-proġetti jirrappreżentaw l-isforzi tal-midja Ewropea biex issaħħaħ is-settur. Hemm studju orizzontali kontinwu dwar il-fattibbiltà ta’ pjattaforma Ewropea għall-kondiviżjoni tal-kontenut, u eżempju konkret ta’ innovazzjoni u kollaborazzjoni fis-settur tar-radju.

Sessjoni finali: Il-ġejjieni 

Is-suq Ewropew huwa varjat ħafna. Flimkien ma’ xejra ta’ konsolidazzjoni tal-media, varjetà ta’ atturi reġjonali u lokali jkomplu jwasslu aħbarijiet ta’ kwalità lill-komunitajiet tagħna. X’inhu l-futur? Kif nistgħu nirrikonċiljaw l-innovazzjoni, il-konsolidazzjoni u l-pluralità? 

It-tagħrif ta’ sfond

Il-Kummissjoni qed tinvolvi ruħha fi skambji regolari mal-industrija tal-midja tal-aħbarijiet permezz tal-Forum Ewropew tal-Midja tal-Aħbarijiet (ENMF), bl-għan li taħdem lejn aġenda innovattiva tal-midja tal-aħbarijiet li tista’ tgħin lis-settur jirnexxi fl-ekonomija u s-soċjetà diġitali. Id-djalogu beda f’Marzu 2021 bl-ewwel edizzjoni dwar is-sikurezza tal-ġurnalisti.

Related content