Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Pubblikazzjoni

Programm ta’ ħidma pluriennali għall-2021–2023 — Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Diġitali

Id-Deċiżjoni ta’ finanzjament pluriennali, li tikkostitwixxi l-programm ta’ ħidma pluriennali għall-implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — is-settur Diġitali għall-perjodu 2021–2023, ġiet adottata fis-16 ta’ Diċembru 2021. Emenda għal dan l-ewwel programm ta’ ħidma pluriennali ġiet adottata fid-19 ta’ April 2023.

L-objettiv tal-parti diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — FNE Diġitali huwa li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni (PCIs) relatati mal-implimentazzjoni ta’ infrastruttura ta’ prestazzjoni għolja sikura, sigura u sostenibbli, inklużi n-networks Gigabit u 5G. Il-FNE Diġitali se tikkontribwixxi wkoll għaż-żieda fil-kapaċità u r-reżiljenza tal-infrastrutturi ċentrali diġitali fit-territorji kollha tal-UE, kif ukoll għad-diġitalizzazzjoni tan-networks tat-trasport u tal-enerġija.

Downloads

ANNEX to the Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Iddawnlowdja 
Commission Implementing Decision - Amendment - 19/4/2023
Iddawnlowdja 
Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility - Digital (.pdf)
Iddawnlowdja