Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Studju li jappoġġa l-valutazzjoni tal-impatt għar-reviżjoni tar-regolament eIDAS

Dan l-istudju jappoġġja lill-Kummissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tal-impatt ta’ għażliet ta’ politika differenti biex jiġi rieżaminat ir-Regolament eIDAS, bl-għan li jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv għal Identità Diġitali konvenjenti, li tista’ tintuża b’mod wiesa’, sigura u interoperabbli għas-Suq Uniku Diġitali.

L-istudju jikkontribwixxi għad-definizzjoni tal-problema u l-ġustifikazzjoni għall-ħtieġa ta’ intervent leġiżlattiv tal-UE f’dan il-qasam, u jipprovdi analiżi komparattiva tal-ispejjeż u l-benefiċċji mistennija għall-gruppi rilevanti ta’ partijiet ikkonċernati affettwati mill-għażliet ta’ politika differenti, jiġifieri: l-awtoritajiet pubbliċi, il-fornituri tas-servizzi online, il-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità, il-fornituri tas-servizzi fiduċjarji, il-fornituri tal-eID u l-fornituri tal-apps tal-kartieri.

Id-data u l-evidenza nġabru permezz ta’ metodi differenti: konsultazzjoni pubblika miftuħa, stħarriġ immirat u intervisti fil-fond li jinvolvu partijiet ikkonċernati ewlenin tal-ekosistema tal-eIDAS fis-settur pubbliku u privat. Abbażi tal-evidenza miġbura, l-istudju jasal għal konklużjonijiet u jipprovdi għażla ppreferuta għall-intervent leġiżlattiv, li għandu jitqies bħala input sostanzjali għall-introduzzjoni ta’ qafas tal-UE għall-identità diġitali.

Downloads

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Iddawnlowdja