Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Pubblikazzjoni

Stħarriġ tan-Negozji dwar l-Ekonomija tad-Data 2022

L-istħarriġ tan-Negozji dwar l-Ekonomija tad-Data jħares lejn l-istat tal-ekonomija tad-data fost l-intrapriżi tal-Unjoni Ewropea billi jimmappja l-użi u l-iskambji tad-data, is-sorsi tad-data maħżuna u fejn, il-frekwenza li biha tiġi analizzata d-data u kif tikkontribwixxi għall-valur tan-negozju.

Digital Economy and Society Index (DESI) Integration of Digital technology visual

L-istrument tal-istħarriġ tfassal u ġie indirizzat fl-EU-27, fin-Norveġja u fl-Iżlanda bl-użu ta’ Intervista Telefonika Assistita mill-Kompjuter, li laħqet total ta’ 10,006 intrapriża mistħarrġa bejn Frar u April 2022. 

Irrispettivament mill-karatteristiċi tal-intrapriżi, id-data hija importanti għalihom. Il-maġġoranza l-kbira tal-intrapriżi jaħżnu d-data minn tal-inqas sors wieħed, b’aktar minn disgħa minn kull għaxar intrapriżi tal-UE jaħżnu d-data. L-analiżi tad-data hija komuni wkoll fost l-intrapriżi tal-UE, b’ 79 % tal-intrapriżi jaħżnu d-data wkoll. Madankollu, il-grad ta’ importanza tad-data għall-intrapriżi jvarja. L-aktar komuni huwa l-użu tal-analitika tad-data mingħajr ma tkun parti ewlenija min-negozju (42 %), filwaqt li ftit inqas minn kwart (24 %) jirrapportaw li n-negozju tagħhom huwa dwar l-analitika tad-data jew l-offerti tagħhom li jiddependu ħafna fuqha. 

L-intrapriżi tal-UE jaqgħu f’wieħed mill-erba’ profili tal-utenti tad-data. Kwart tal-intrapriżi tal-UE huma kklassifikati bħala “mhux utenti”. Għalkemm il-maġġoranza jaħżnu d-data minn tal-inqas sors wieħed, l-ebda waħda minn dawn l-intrapriżi ma tanalizza d-data. L-utenti passivi kemm jaħżnu d-data kif ukoll janalizzawha, iżda fuq bażi mhux frekwenti (kull sena jew kull tliet xhur) u jikkostitwixxu madwar tlieta minn kull għaxar intrapriżi tal-UE (29 %). “Utenti regolari u ottimizzaturi interni” kif ukoll “utenti avvanzati u monetizzaturi tad-data” t-tnejn li huma janalizzaw id-data ta’ spiss (mill-inqas darba fix-xahar). Madankollu, dawn jistgħu jiġu distinti minn xulxin mill-fatt li dawn tal-aħħar jirrapportaw li jbigħu data jew għarfien tad-data bħala motivazzjoni ewlenija għall-ħżin tad-data jew in-negozju/offerti tagħhom huma dwar jew jiddependu ħafna fuq l-analitika tad-data. Dan mhuwiex il-każ għall- “utenti regolari u l-ottimizzaturi interni”. 28 % tal-intrapriżi tal-UE jistgħu jiġu deskritti bħala utenti regolari u ottimizzaturi interni b’ 18 % jaqgħu fil-kategorija ta’ utenti avvanzati u monetizzaturi tad-data. 

Stħarriġ tan-Negozji dwar l-Ekonomija tad-Data 2022 — Rapport Finali (.pdf)

Downloads

1. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Final Report (.pdf)
Iddawnlowdja 
2. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary (.pdf)
Iddawnlowdja 
3. Survey of Businesses on the Data Economy 2022 - Executive summary FR (.pdf)
Iddawnlowdja