Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

Ara d-djalogu strutturat dwar is-sikurezza tal-ġurnalisti

Bejn t-23 u l-25 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni organizzat djalogu strutturat dwar is-sikurezza tal-ġurnalisti fl-ewwel edizzjoni tal-Forum Ewropew tal-Midja tal-Aħbarijiet.

Id-djalogu kien pass ċentrali fit-tħejjija tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-iżgurar tas-sikurezza tal-ġurnalisti fl-UE u għaliha attendew firxa ta’ partijiet ikkonċernati inklużi rappreżentanti tal-komunità ġurnalistika u tal-media tal-aħbarijiet, korpi awtoregolatorji (kunsilli tal-media/tal-istampa), is-soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll rappreżentanti tal-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji tal-media tagħhom. L-avveniment kien fih indirizzi ewlenin tal-Viċi President Jourová, il-Kummissarju Breton u l-Kummissarju Dalli.

Id-djalogu strutturat inkluda erba’ moduli tematiċi, li jirriflettu l-oqsma ewlenin li l-Kummissjoni beħsiebha tkopri fir-Rakkomandazzjoni li jmiss. Dawn jikkonċernaw l-operat tal-ġurnalisti fuq il-post u l-impatt tat-tifqigħa tal-COVID-19 fuq il-professjoni tagħhom, is-sikurezza fiżika u online tal-ġurnalisti u l-awtonomizzazzjoni diġitali tagħhom kif ukoll is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti nisa u l-ġurnalisti li jirrappreżentaw il-minoranzi.

Tista’ tlaħħaq ma’ dak li ġie diskuss f’kull panel fil-filmati ta’ hawn taħt. 

L-ewwel Jum: 23 ta’ Marzu 2021

Modulu I: Ġurnalisti fuq il-post — l-iżgurar ta’ operazzjoni bla rażan tal-ġurnalisti u l-indirizzar tal-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq il-komunità ġurnalistika

Jum 2: 24 ta’ Marzu 2021

Modulu IIa: Il-protezzjoni tal-ġurnalisti — l-iżgurar tas-sikurezza fiżika tal-ġurnalisti

Modulu IIb: Il-protezzjoni tal-ġurnalisti — l-indirizzar tat-theddid online u l-awtonomizzazzjoni diġitali

Jum 3: 25 ta’ Marzu 2021

Modulu III: Ġurnalisti u ugwaljanza — l-indirizzar ta’ attakki abbażi tal-ġeneru u l-appoġġ għall-ġurnalisti li jirrappreżentaw il-minoranzi 

Id-DĠ Connect jistieden lill-partijiet interessati kollha biex jipprovdu kontributi bil-miktub immirati li jindirizzaw il-mistoqsijiet inklużi fid-dokumenti ta’ diskussjoni. Dawn għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard mid-9 ta’ April 2021 bil-posta elettronika lid-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ Connect)