Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Pubblikazzjoni

Webinar dwar l-għodda ta’ Valutazzjoni tal-Maturità Diġitali

Fit-12 ta’ Jannar sar webinar biex jiġi ppreżentat il-Kwestjonarju finali tad-DMA u l-Manwal tal-utent li jakkumpanjah. Matul dan il-webinar, ġiet ippreżentata metodoloġija għall-valutazzjoni tal-maturità diġitali tal-klijenti tal-EDIHs.

Bit-tnedija tal-programm Ewropa Diġitali, se tiġi ffinanzjata ġenerazzjoni ġdida ta’ Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropej biex titħaffef it-trasformazzjoni diġitali tal-SMEs, tal-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u tal-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku madwar l-UE. B’dan il-ħsieb, il-progress fil-maturità diġitali ta’ kull riċevitur tal-EDIH se jitkejjel permezz ta’ għodda ġdida ta’ Valutazzjoni tal-Maturità Diġitali (.pdf).  L-użu tal-għodda se jkun obbligatorju għall-EDIH fl-interventi tiegħu mal-SMEs sabiex jiġu żgurati komparabbiltà u aggregazzjoni xierqa tad-data fil-livell reġjonali/nazzjonali/tal-UE għall-fini tar-rekwiżiti ta’ rapportar stabbiliti mill-Programm Ewropa Diġitali.

Is-sessjoni ppreżentat fid-dettall il-kwestjonarju finali li se jiġi implimentat u infurmat lill-parteċipanti dwar meta u kif għandu jintuża.  Ġie ppreżentat ukoll il-manwal il-ġdid tad-DMA (.pdf).

Aġenda tal-avveniment:

  • Għodda ta’ monitoraġġ tal-politika għall-komunità EDIH
  • L-aħħar żviluppi ta’ DMA
  • Moduli, dimensjonijiet u mistoqsijiet tad-DMA + Q &A
  • Kriterji ta’ evalwazzjoni tad-DMA, indikaturi tar-riżultati + Q &A
  • L-EDIHs u r-Radar tal-Innovazzjoni + Q &A
  • Manwal DMA &IR għall-EDIHs + Q &A
  • Rimarki finali

Preżentazzjoni (.pdf) u Reġistrazzjoni

Related content

Webinar dwar l-għodda ta’ Valutazzjoni tal-Maturità Diġitali

Event | 12 Jannar 2022

Se jsir webinar fit-12 ta’ Jannar mill-10: 00–12: 00 CET biex jiġi ppreżentat il-Kwestjonarju finali tad-DMA u l-Manwal għall-Utent li jakkumpanjah. Matul dan il-webinar se tiġi ppreżentata metodoloġija għall-valutazzjoni tal-maturità diġitali tal-klijenti tal-EDIHs.