Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-20 edizzjoni tal-Jum għal Internet Aktar Sikur: l-internet isir aħjar u sikur għat-tfal u ż-żgħażagħ

Aktar kmieni din il-ġimgħa, il-Kummissjoni ċċelebrat l-20 edizzjoni tal-Jum għal Internet Aktar Sikur bl-għan li tagħti s-setgħa lit-tfal u liż-żgħażagħ madwar id-dinja biex jużaw it-teknoloġiji diġitali b’mod sikur u aktar responsabbli.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Biex tfakkar l-okkażjoni, ippubblikat il-verżjoni tagħha adattata għat-tfal tal-Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE u bl-Ukren. Ħarġet ukoll verżjoni adattata għat-tfal tad-Dikjarazzjoni tal-Prinċipji Diġitali flimkien ma’ logħba online dwar il-Prinċipji Diġitali, sabiex it-tfal u l-adolexxenti jkunu jistgħu jitgħallmu dwar id-drittijiet tagħhom fid-dinja diġitali.

Hemm madwar 80 miljun persuna taħt it-18 sena fl-UE. Matul is-sena li għaddiet, l-UE introduċiet għadd ta’ għodod li jinkludu miżuri li jipproteġu u jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ online. Dawn jinkludu d-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali, li għandha impenji speċifiċi rigward it-tfal online. Dan ġie ffirmat mill-Presidenti tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’Diċembru 2022. Barra minn hekk, l-Att dwar is-Servizzi Diġitali li daħal fis-seħħ f’Novembru 2022 jintroduċi regoli stretti biex jissalvagwardja l-privatezza, is-sikurezza u s-sigurtà tal-minorenni, u l-istrateġija Ewropea għal internet aħjar għat-tfal (BIK +) se ttejjeb is-servizzi diġitali adattati għall-età u tikkontribwixxi biex jiġi żgurat li kull tifel u tifla jkunu protetti, mogħtija s-setgħa u rispettati online.

Il-Viċi President għad-Demokrazija u d-Demografija, Dubravka Šuica, qalet: 

Fil-ħidma kollha tagħna aħna nistinkaw biex niżguraw li d-drittijiet tat-tfal japplikaw online, hekk kif japplikaw offline. Qed ningħaqdu flimkien u ideat għal internet aħjar u aktar sikur b’opportunitajiet indaqs u skoperti eċċitanti għal kull tifel u tifla. Aħna ngħinu biex nibnu l-ħiliet diġitali u tal-litteriżmu medjatiku tat-tfal u l-adolexxenti flimkien magħhom biex niżguraw li dawn jiġu inklużi bis-sħiħ u b’mod ugwali fit-tranżizzjoni diġitali, fl-UE u globalment.

Il-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton, qal:

Wara l-edizzjonijiet tal-20 tal-Jum għal Internet Aktar Sikur, l-UE għandha ħafna x’tkun kburija bihom. Hija bniet sett ta’ għodod biex tagħti s-setgħa u tipproteġi lit-tfal u lill-adolexxenti madwar l-UE, u biex tiżgura li l-ġenerazzjoni li jmiss tkun diġitalment kompetenti u kunfidenti. Ser inkomplu naħdmu Flimkien għal Internet Aħjar, inkluż dwar il-Kodiċi ta’ kondotta dwar disinn adatt għall-età li ser inniedu dalwaqt.

Messaġġi bil-vidjo għall-20 anniversarju tal-Jum għal Internet Aktar Sikur: