Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

5G fuq l-ajruplani, Wi-Fi fit-triq — Deċiżjoni tal-Kummissjoni tiftaħ opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni

Il-linji tal-ajru se jkunu jistgħu jipprovdu l-aħħar teknoloġija 5G fuq l-ajruplani tagħhom, flimkien ma’ ġenerazzjonijiet preċedenti tat-teknoloġija mobbli hekk kif il-Kummissjoni aġġornat id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni dwar l-ispettru għall-komunikazzjoni mobbli abbord l-inġenji tal-ajru, filwaqt li ddeżinjat ċerti frekwenzi għat-teknoloġija 5G matul it-titjira.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Il-passiġġieri abbord titjiriet fl-UE se jkunu jistgħu jużaw il-mowbajls tagħhom sal-massimu tal-kapaċità u l-karatteristiċi tagħhom, bħal fil-każ ta’ network mobbli 5G ibbażat fuq l-art.

Thierry Breton, il-Kummissarju għas-Suq Intern, qal:

Il-5G se jippermetti servizzi innovattivi għan-nies u opportunitajiet ta’ tkabbir għall-kumpaniji Ewropej. Is-sema m’għadux limitu f’dak li għandu x’jaqsam mal-possibbiltajiet offruti minn konnettività veloċi ħafna u b’kapaċità għolja.

Sa mill-2008, id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni rriżervat ċerti frekwenzi għall-komunikazzjoni mobbli fuq l-ajruplani, u ppermettiet lil-linji tal-ajru jipprovdu messaġġi, telefonati u servizzi tad-data lill-passiġġieri li jtiru fl-UE. Dan l-aġġornament tad-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-komunikazzjonijiet mobbli abbord l-inġenji tal-ajru jwitti t-triq għall-implimentazzjoni mifruxa tas-servizzi tal-5G.

Is-servizz huwa pprovdut fil-kabina ta’ inġenju tal-ajru mgħammar bl-użu ta’ tagħmir ta’ netwerk speċjali, l-hekk imsejħa “pico-cell”, biex jiġu konnessi l-utenti u t-telefonati, it-testi u d-data tar-rotta, tipikament permezz ta’ netwerk satellitari, bejn l-ajruplan u n-network mobbli bbażat fuq l-art.

Il-Kummissjoni emendat ukoll deċiżjoni ta’ implimentazzjoni dwar il-baned ta’ frekwenzi ta’ 5 GHz, li tagħmel il-baned disponibbli għall-Wi-Fi fit-trasport bit-triq, pereżempju fil-karozzi u fix-xarabanks. Id-Deċiżjoni emendatorja tistabbilixxi l-bażi għall-innovazzjonijiet fl-industrija awtomobilistika u potenzjalment għall-applikazzjonijiet Metaverse. Skont l-emenda tad-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-baned ta’ frekwenzi ta’ 5 GHz disponibbli għall-użu abbord il-vetturi tat-triq kmieni kemm jista’ jkun u mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2023.

Aktar informazzjoni dwar il-5G fl-UE