Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tospita panel taċ-ċittadini Ewropej dwar id-dinja virtwali

Illum, il-Kummissjoni qed tospita panel taċ-ċittadini Ewropej fi Brussell li jippermetti liċ-ċittadini jifformulaw rakkomandazzjonijiet dwar viżjoni, prinċipji u azzjonijiet biex jiġi żgurat li d-dinjiet virtwali fl-UE jkunu ġusti u adatti għan-nies.

©GettyImages

Il-panel se jipprovdi lista ta’ rakkomandazzjonijiet li se jappoġġaw il-ħidma tal-Kummissjoni dwar id-dinja virtwali u dwar il-futur tal-internet. Dan se jgħin biex jissawru l-prinċipji għad-dinjiet virtwali ċċentrati fuq in-nies u l-valuri Ewropej, filwaqt li jiġu rrispettati r-regoli Ewropej.

Il-Kummissjoni tippubblika wkoll ir-riżultati tal-istudju " Realtà estiża: Opportunitajiet, stejjer ta’ suċċess u sfidi li jivvalutaw il-punti b’saħħithom u d-dgħufijiet tal-użu ta’ teknoloġiji ta’ realtà estiża fis-setturi tal-kura tas-saħħa u tal-edukazzjoni, li se jikkontribwixxu għall-inizjattiva.

Dubravka Šuica, il-Viċi President għad-Demokrazija u d-Demografija, se tilqa’ 150 ċittadin fi Brussell li ntgħażlu b’mod aleatorju fis-27 Stat Membru. B’mod eċċezzjonali, iċ-ċittadini mill-Ukrajna llum se jingħaqdu magħhom, biex jimmarkaw l-aggressjoni mhux provokata u mhux ġustifikata tar-Russja.

Il-Viċi President Šuica qalet:

Minn meta bdiet il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, il-panels taċ-ċittadini saru karatteristika regolari tal-ħajja demokratika tagħna, li fiha ċ-ċittadini għandhom vuċi diretta fit-tfassil tal-politika tal-UE. Il-panels taċ-ċittadini jiftħu fażi ġdida ta’ demokrazija deliberattiva u se jagħtu liċ-ċittadini l-opportunità li jipprovdu ideat u rakkomandazzjonijiet dwar inizjattivi ewlenin li se jkollhom impatt fuq ħajjithom. Dawn il-panels huma wkoll ċelebrazzjoni tad-demokrazija. F’din l-okkażjoni partikolari, biex nuru l-appoġġ sod tagħna lill-Ukrajna sena wara l-invażjoni brutali tar-Russja, stedinna lil xi ħbieb Ukreni jingħaqdu magħna u jaqsmu x-xhieda tagħhom.

Din hija t-tieni ġenerazzjoni ġdida tal-panels taċ-ċittadini mnedija bħala segwitu għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, kif imħabbar mill-President von der Leyen fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2022, biex titrawwem il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar ċerti oqsma ta’ politika ewlenin. L-ewwel panel taċ-ċittadini tal-ġenerazzjoni li jmiss dwar il-ħela tal-ikel sar bejn Diċembru 2022 u Frar 2023.

Related content

Panel tal-Worlds Virtwali taċ-Ċittadini Ewropej — Sessjoni 1

Event | 24 Frar 2023

Il-Kummissjoni qed tniedi panel ġdid taċ-ċittadini li jippermetti liċ-ċittadini jifformulaw rakkomandazzjonijiet dwar viżjoni, prinċipji, u azzjonijiet biex jiġi żgurat li d-dinjiet virtwali fl-UE jkunu ġusti u adatti għan-nies. Id-dibattiti plenarji se jixxandru fuq l-internet.