Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni se tinvesti EUR 292 miljun fit-teknoloġiji diġitali u ċ-ċibersigurtà

Il-Kummissjoni fetħet it-tieni sett ta’ sejħiet għal proposti tal-Programm Ewropa Diġitali, li jsegwi l-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma u l-ewwel sett ta’ sejħiet f’Novembru 2021.

logo

Is-sejħiet huma miftuħa għan-negozji, l-organizzazzjonijiet u l-amministrazzjonijiet pubbliċi mill-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi tal-EFTA/ŻEE, kif ukoll entitajiet minn pajjiżi oħra assoċjati mal-Programm.

Dan il-finanzjament se jara investiment ta’ aktar minn EUR 249 miljun f’diversi oqsma: spazji tad-data, infrastruttura Ewropea tal-blockchain, korsijiet ta’ taħriġ għal ħiliet diġitali avvanzati, soluzzjonijiet diġitali għal servizzi tal-gvern aħjar, proġetti li jmexxu l-użu tal-intelliġenza artifiċjali (IA) għall-ġlieda kontra l-kriminalità, u faċilitajiet tal-ittestjar tal-IA. Din tal-aħħar se tittestja l-IA għall-manifattura, l-ikel, is-saħħa u l-komunitajiet intelliġenti. Barra minn hekk, investiment ta’ EUR 43 miljun f’għotjiet se jappoġġa ċ-ċibersigurtà fis-settur tas-saħħa u l-implimentazzjoni ta’ network ta’ ċentri biex jgħin lill-Istati Membri jimplimentaw il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà.

L-iskadenza għal dawn is-sejħiet se tkun s-17 ta’ Mejju 2022.

Aktar informazzjoni dwar l-applikazzjoni għal għotjiet taħt dan is-sett ta’ sejħiet għal proposti hija disponibbli online.

Aktar sejħiet taħt il-Programm Ewropa Diġitali huma mistennija li jiġu ppubblikati fis-sajf tal-2022.