Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tniedi Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain

Il-Kummissjoni nediet is-Sandbox Regolatorja Ewropea għall-Blockchain. Sandboxes huma ambjenti kkontrollati fejn il-kumpaniji jistgħu jittestjaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom filwaqt li jinvolvu ruħhom mar-regolaturi rilevanti.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Din is-Sandbox se tipprovdi ċertezza legali għal soluzzjonijiet teknoloġiċi deċentralizzati inkluż il-blockchain billi tidentifika l-ostakli għall-użu tagħhom minn perspettiva legali u regolatorja u tipprovdi pariri legali, esperjenza regolatorja u gwida f’ambjent sikur u kunfidenzjali. Jenħtieġ li jippermetti wkoll lir-regolaturi u lis-superviżuri jtejbu l-għarfien tagħhom dwar teknoloġiji blockchain mill-aktar avvanzati u jikkondividu l-aħjar prattiki permezz ta’ djalogi.

Mill-2023 sal-2026, is-Sandbox se tappoġġa 20 proġett kull sena, inklużi każijiet ta’ użu tas-settur pubbliku fl-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI) — proġett multinazzjonali skont id-Deċennju Diġitali appoġġat mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri kollha, min-Norveġja u mil-Liechtenstein. L-ewwel sejħa se tkun miftuħa sal-14 ta’ April 2023.

L-iSandbox huwa appoġġat mill-Programm Ewropa Diġitali, il-programm ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi. Dan se jgħin ukoll lill-Ewropa tilħaq l-ambizzjoni tagħha għal tmexxija diġitali fid-Deċennju Diġitali, peress li t-tnaqqis tal-inċertezza legali madwar il-blockchain se jippermetti l-adozzjoni tagħha fis-setturi kollha.

Aktar informazzjoni