Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tniedi sit web biex timmonitorja l-adozzjoni ta’ standards ewlenin tal-Internet madwar l-UE

Il-Kummissjoni nediet websajt biex timmonitorja l-użu ta’ standards ewlenin tal-Internet.

Search bar looking for key internet standards

CC0

Il-Kummissjoni nediet is-sit web tal-Monitoraġġ tal-Mobilizzazzjoni tal-Istandards tal-Internet tal-UE fl-24 ta’ Novembru 2022.

Dan isegwi l-impenn li ssir ħidma fuq it-trawwim tal-adozzjoni tal-istandards tas-sigurtà tal-internet imħabbra fl-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà tal-2020 u t-tħabbir tal-pjan għal sit web ta’ monitoraġġ fl-Istrateġija ta’ Standardizzazzjoni tal-2022.

Is-sit web jagħti dettalji dwar il-livell attwali ta’ skjerament ta’ sett ta’ Standards tal-Internet maqbula internazzjonalment madwar l-UE. Dawn l-istandards tal-Internet huma meqjusa essenzjali biex jiġu żgurati l-ftuħ, l-interoperabbiltà u ċ-ċibersigurtà tal-komunikazzjonijiet bl-Internet.

Is-sit web jiffoka fuq il-5-il kategorija ta’ standards tal-Internet li ġejjin:

  1. Ibbrawżjar — Standards ta’ komunikazzjoni bl-Internet
  2. Routing — Normi Miftiehma Reċiprokament għas-Sigurtà tar-Rotta (MANRS)
  3. Email — Standards ta’ sigurtà tal-komunikazzjoni bl-Email
  4. Isem — Estensjonijiet tas-Sigurtà tas-Sistema tal-Ismijiet tad-Dominju (DNSSEC)
  5. Indirizzi — verżjoni 6 tal-Protokoll tal-Internet (IPv6)

Il-monitoraġġ tal-użu ta’ dawn l-istandards se jippermetti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu prattiki tajbin u jaċċelleraw l-iskjerament tagħhom b’appoġġ għall-viżjoni tal-UE għal Internet miftuħ, globali u sigur.

Bħalissa, hemm 5 rapport tekniku dwar l-istandards tal-Internet disponibbli fuq is-sit web, kif prodotti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni. Is-sit web se jiġi aġġornat kull 6-il xahar bl-aħħar informazzjoni dwar l-użu tal-istandards tal-Internet fl-UE.

Sfond

Il-komunikazzjonijiet fuq l-Internet huma rregolati minn sett ta’ standards tal-Internet miftiehma internazzjonalment. Hekk kif it-teknoloġija tavvanza u tevolvi t-theddid, huwa vitali li dawn l-istandards jinżammu aġġornati biex titjieb is-sigurtà tal-Internet.

L-istandards tal-internet huma miftiehma mill-Internet Engineering Task Force (IETF) fuq bażi ta’ kunsens. Dawn isiru disponibbli mingħajr ħlas, u jiġu skjerati fuq bażi volontarja. Madankollu, l-użu tal-aktar standards aġġornati jgħin biex jiġu żgurati s-sikurezza u s-sigurtà tal-attivitajiet u l-interazzjonijiet online tagħna. Dan jinkludi t-tnaqqis tal-vjolazzjonijiet tal-ispam u tal-privatezza, it-teħid ta’ miżuri kontra s-serq tal-identità, it-titjib tas-sigurtà waqt l-ibbrawżjar u aktar.

L-istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għad-deċennju diġitali, ippubblikata f’Diċembru 2020, tiddeskrivi l-għan li “titħaffef l-adozzjoni ta’ standards ewlenin tal-internet inkluż l-IPv6 u standards tas-sigurtà tal-internet stabbiliti sew u prattiki tajba għad-DNS, ir-routing, u s-sigurtà tal-posta elettronika, mingħajr ma jiġu esklużi l-miżuri regolatorji”.

Abbażi ta’ dan, id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjoni, il-Kontenut u t-Teknoloġija (DĠ CNECT), stabbilixxa studju maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni bħala input ibbażat fuq l-evidenza għall-passi possibbli li jmiss.

L-istrateġija ta’ Standardizzazzjoni tal-UE ta’ Frar 2022 imbagħad ħolqot il-kunċett ta’ “sit web għall-Monitoraġġ tal-Mobilizzazzjoni tal-Istandards tal-Internet”, li d-DĠ CNECT u l-JRC bdew jaħdmu fuqu. Huwa ffukat fuq il-monitoraġġ tal-użu ta’ standards maqbula internazzjonalment. Dan jappoġġa viżjoni pożittiva ta’ Internet miftuħ, globali, li l-UE tirrappreżenta u tippromwovi globalment.