Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tippreżenta Aġenda Ewropea tal-Innovazzjoni ġdida biex tmexxi l-mewġa l-ġdida tal-innovazzjoni

Filwaqt li tibni fuq il-ħidma sostantiva li diġà saret biex titrawwem l-innovazzjoni fl-UE, l-Aġenda Ewropea l-Ġdida għall-Innovazzjoni għandha l-għan li taċċellera l-iżvilupp u l-espansjoni tal-innovazzjoni madwar l-Unjoni permezz ta’ sett koerenti ta’ azzjonijiet.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

Fil-05 ta’ Lulju, il-Kummissjoni adottat Aġenda ta’ Innovazzjoni Ewropea Ġdida biex tqiegħed lill-Ewropa fuq quddiem nett tal-mewġa l-ġdida ta’ innovazzjoni teknoloġika profonda u negozji ġodda. Dan se jgħin lill-Ewropa tiżviluppa teknoloġiji ġodda biex tindirizza l-aktar sfidi tas-soċjetà urġenti, u biex iġġibhom fis-suq. L-aġenda l-Ġdida ta’ Innovazzjoni Ewropea hija mfassla biex tqiegħed lill-Ewropa bħala attur ewlieni fix-xena globali tal-innovazzjoni. L-Ewropa trid tkun il-post fejn l-aħjar talent jaħdem id f’id mal-aħjar kumpaniji u fejn l-innovazzjoni tat-teknoloġija profonda tirnexxi u toħloq soluzzjonijiet innovattivi rivoluzzjonarji madwar il-kontinent li se jispiraw lid-dinja.

Stqarrija għall-istampa sħiħa.