Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Għad-drittijiet tal-awtur: Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu bis-sħiħ ir-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur fil-liġi nazzjonali

Il-Kummissjoni ddeċidiet li tibgħat opinjonijiet motivati lill-Bulgarija, lil Ċipru, lill-Greċja, lill-Irlanda, lil-Latvja, lill-Polonja, lill-Portugall, lis-Slovenja, lis-Slovakkja u lill-Finlandja talli naqsu milli jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ traspożizzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati applikabbli għal ċerti trażmissjonijiet online (id-Direttiva tal-UE 2019/789).

photo of someone holding a piece of paper with Copyright sign on with a background of a busy city street

iStock photo Getty images plus

Illum il-Kummissjoni bagħtet ukoll opinjonijiet motivati lill-Belġju, lill-Bulgarija, lil Ċipru, lid-Danimarka, lill-Greċja, lil Franza, lil-Latvja, lill-Polonja, lill-Portugall, lis-Slovenja, lis-Slovakkja, lill-Finlandja u lill-Iżvezja talli naqsu milli jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ traspożizzjoni dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-Suq Uniku Diġitali(id-Direttiva (UE) 2019/790).

Stqarrija għall-istampa kompluta