Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-att dwar is-Servizzi Diġitali: Il-Kummissjoni tilqa’ l-ftehim politiku dwar ir-regoli li jiżguraw ambjent online sikur u responsabbli

Il-Kummissjoni sodisfatta bil-ftehim politiku li ntlaħaq bla dewmien illum bejn il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri tal-UE dwar il-proposta għall-Att dwar is-Servizzi Diġitali (Digital Services Act, DSA), propost mill-Kummissjoni f’Diċembru 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Id-DSA jistabbilixxi standard ġdid mingħajr preċedent għar-responsabbiltà tal-pjattaformi online rigward kontenut illegali u ta’ ħsara. Dan l-Att se jipprovdi protezzjoni aħjar għall-utenti tal-internet u għad-drittijiet fundamentali tagħhom, kif ukoll se jiddefinixxi sett uniku ta’ regoli fis-suq intern, li jgħin lill-pjattaformi iżgħar jespandu.

Stqarrija għall-istampa kompluta