Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

Identità diġitali tal-UE: 4 proġett imnedija biex jittestjaw l-EUDI Wallet

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinvesti fi proġetti biex tiżviluppa l-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali (EUDI) għall-ivvjaġġar, is-saħħa, il-banek, l-edukazzjoni u aktar.

Person using a digital wallet to pay for items

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Il-Kummissjoni Ewropea qed tinvesti EUR 46 miljun mill-Programm Ewropa Diġitali għall-pilotaġġ u t-tisħiħ tal-kartiera tal-identità diġitali Ewropea (EUDI). Il-kartiera tal-EUDI se tirrivoluzzjona kif iċ-ċittadini u n-negozji jistgħu jidentifikaw lilhom infushom b’mod diġitali meta jaċċessaw is-servizzi pubbliċi u privati madwar l-Ewropa, billi jużaw l-ismartphone tagħhom b’mod sigur u konvenjenti. Dan se jippermetti liċ-ċittadini jikkontrollaw id-data personali tagħhom maħżuna fil-kartiera. Il-kartiera se tkun mgħammra wkoll b’mekkaniżmi li jimminimizzaw id-data kondiviża għall-aċċess għas-servizzi.

Dan l-investiment qed jappoġġa 4 proġett pilota pan-Ewropew li se jiżviluppaw u jittestjaw l-użu tal-kartiera EUDI għall-individwi u n-negozji madwar firxa varjata ta’ każijiet ta’ użu ta’ kuljum. Dawn il-każijiet ta’ użu jkopru kemm is-servizzi pubbliċi kif ukoll dawk privati b’interazzjonijiet nazzjonali u transfruntiera.

Ix-xenarji ta’ kuljum jinkludu:

 • l-għoti ta’ identifikazzjoni lil servizzi pubbliċi u privati online u offline;
 • turi l-liċenzja tas-sewqan mobbli tiegħek;
 • l-awtorizzazzjoni tal-pagamenti;
 • l-iffirmar ta’ dokumenti b’mod elettroniku;
 • il-preżentazzjoni ta’ riċetti mediċi.

Pereżempju, il-kartiera tal-EUDI se tagħmilha aktar faċli għaċ-ċittadini tal-UE biex jivvjaġġaw u jiċċaqilqu lejn pajjiż ġdid. Dan se jinkludi kredenzjali tal-ivvjaġġar diġitali, u se jissimplifika l-proċessi tal-ftuħ ta’ kont bankarju, ir-reġistrazzjoni għal SIM card, il-prova tal-kwalifiki edukattivi u professjonali, u t-talba għall-benefiċċji soċjali permezz tal-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa.

Il-proġetti pilota fuq skala kbira li l-Kummissjoni Ewropea investiet fihom se jgħinu lill-Istati Membri u lil partijiet ikkonċernati oħra jħejju għad-dħul fis-seħħ tar-Regolament Ewropew dwar l-Identità Diġitali, li bħalissa qed jiġi nnegozjat.

Biex jgħinu biex tintlaħaq il-mira tal-Programm ta’ Politika tad-Deċennju Diġitali għal kull min jgħix fl-UE biex ikollu aċċess għal eID sigura u faċli għall-utent sal-2030, l-Istati Membri se jipprovdu lil kull ċittadin tal-UE b’aċċess għal kartiera tal-EUDI fuq mowbajl jew apparat diġitali ieħor.

Il-leġiżlazzjoni se tiżgura li tali kartieri diġitali li diġà jinsabu għaddejjin f’diversi Stati Membri, bħall-Polonja u l-Finlandja, ikunu bbażati fuq standards armonizzati madwar l-Unjoni u jkunu jistgħu jintużaw miċ-ċittadini mingħajr xkiel bejn il-fruntieri.

Iċ-ċittadini dejjem se jkollhom kontroll sħiħ tad-data li jikkondividu, u l-użu tal-kartiera se jkun kompletament volontarju.

L-ambitu tal-Proġetti Pilota

L-4 proġett pilota jinvolvu aktar minn 250 organizzazzjoni privata u pubblika fi kważi kull Stat Membru, kif ukoll in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Ukrajna, u se jibqgħu għaddejjin għal mill-inqas 2 snin. Dawn jirrappreżentaw investiment ikkombinat ta’ aktar minn EUR 90 miljun fl-ekosistema tal-identità diġitali tal-UE, ikkofinanzjata mill-Kummissjoni b’ 50 %.

Huma se jaħdmu fuq 11 każ ta’ użu prijoritarju biex itejbu l-aċċess taċ-ċittadini għal mezzi ta’ identità elettronika affidabbli u siguri ħafna. Il-proġetti pilota se jittestjaw l-ekosistema kollha, mill-ħruġ tal-kartiera sal-utent, sal-inkorporazzjoni ta’ informazzjoni dwar l-identità personali, iż-żieda ta’ dokumenti addizzjonali, u l-preżentazzjoni ta’ din l-informazzjoni lill-fornituri tas-servizzi. Pereżempju, għal servizz pubbliku, spiżerija, jew lukanda li l-utent irid jaċċessa.

L-4 proġett pilota se jaħdmu mill-qrib ma’ xulxin u mal-Kummissjoni. Ir-riżultati tagħhom se jikkontribwixxu għall-iżvilupp kontinwu tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-kartiera EUDI mill-grupp ta’ esperti tal-eIDAS.

Biex tappoġġa l-proġetti pilota u ttejjeb kontinwament l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kartiera EUDI, il-Kummissjoni Ewropea qed tiżviluppa prototip b’sors miftuħ tal-kartiera EUDI. Dan se jipprovdi għarfien u soluzzjonijiet siewja fid-dinja reali kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-proġetti pilota fuq skala kbira biex jintużaw b’mod sħiħ jew f’partijiet.

Il-proġetti Pilota tal-4

Potenzjal — Piloti għall-Konsorzju tal-Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali

Dan il-proġett huwa kkoordinat mill-Ġermanja u Franza bl-involviment ta’ 17 Stat Membru u l-Ukrajna. Dan jinvolvi aktar minn 50 amministrazzjoni pubblika u aktar minn 80 entità privata. Il-proġett se japplika l-kartiera tal-EUDI għal 6 każ ta’ użu

 1. Aċċess għas-servizzi tal-gvern
 2. Ftuħ ta’ kont bankarju
 3. Reġistrazzjoni għal SIM card
 4. Liċenzja tas-sewqan mobbli
 5. firem elettroniċi
 6. preskrizzjonijiet elettroniċi

Għal aktar informazzjoni u dettalji ta’ kuntatt, żur is-sit web tagħhom u ikkuntattja permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti.

EWC — Konsorzju tal-Kartieri tal-Identità Diġitali tal-UE

Dan il-proġett huwa kkoordinat mill-Iżvezja bl-involviment ta’ 18 Stat Membru u l-Ukrajna. Dan jinvolvi aktar minn 15 amministrazzjoni pubblika u aktar minn 40 entità privata. Il-proġett se jittestja 3 każ ta’ użu

 1. Il-ħżin u l-wiri tal-kredenzjali tal-ivvjaġġar diġitali
 2. L-organizzazzjoni ta’ kartieri diġitali
 3. L-organizzazzjoni tal-pagamenti

Għal aktar informazzjoni u dettalji ta’ kuntatt, żur is-sit web tagħhom u ikkuntattja permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti.

NOBID — Konsorzju tal-Kartiera tal-eID Nordika-Baltika

Dan il-proġett huwa kkoordinat min-Norveġja bl-involviment ta’ 8 Stat Membru u pajjiżi taż-ŻEE. Dan jinvolvi aktar minn 5 amministrazzjoni pubblika u aktar minn 15 entità privata.

Il-proġett se jiffoka fuq każ ta’ użu wieħed: l-użu tal-kartiera EUDI għall-awtorizzazzjoni ta’ pagamenti għal prodotti u servizzi mill-utent tal-kartiera. Se tindirizza l-ħruġ ta’ kartieri, il-forniment ta’ mezzi ta’ pagament minn istituzzjonijiet finanzjarji, u l-aċċettazzjoni ta’ pagament f’kuntest ta’ bejgħ bl-imnut.

Għal aktar informazzjoni u dettalji ta’ kuntatt, żur is-sit web tagħhom u ikkuntattja permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hemmhekk.

DC4EU — Konsorzju tal-Kredenzjali Diġitali għall-Ewropa

Dan il-proġett huwa kkoordinat minn Spanja bl-involviment ta’ 23 Stat Membru u l-Ukrajna. Dan jinvolvi aktar minn 35 amministrazzjoni pubblika u aktar minn 40 entità privata.

Il-proġett se jittestja l-użu tal-kartiera EUDI fis-settur edukattiv u fil-qasam tas-sigurtà soċjali. Il-proġett pilota se jallinja ruħu mal-Pass Ewropew tas-Sigurtà Soċjali u l-Mudell Ewropew tat-Tagħlim. Se tuża l-Infrastruttura Ewropea tas-Servizzi tal-Blockchain (EBSI) fil-kuntest tal-kartiera tal-EUDI.

Għal aktar informazzjoni u dettalji ta’ kuntatt, żur is-sit web tagħhom u ikkuntattja permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti.

Sfond

Fit-3 ta’ Ġunju 2021, il-Kummissjoni pproponiet liġi dwar identità diġitali affidabbli u sigura għall-Ewropej kollha. Huwa appella wkoll lill-Istati Membri biex jaħdmu fuq sett ta’ għodod li jindirizza l-aspetti tekniċi tas-sistema futura.

Din il-ħidma teknika għandha tirrispetta bis-sħiħ id-diskussjonijiet leġiżlattivi fil-Parlament u fil-Kunsill, li qed isiru b’mod parallel. Għandha wkoll tkun allinjata mal-eżitu tagħhom. L-ewwel verżjoni tas-sett ta’ għodod tal-kartieri tal-EUDI ġiet ippubblikata fl-10 ta’ Frar 2023.