Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

L-UE se tinvesti EUR 13.5 biljun fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-2023–2024

Il-Kummissjoni adottat il-programm ta’ ħidma ewlieni ta’ Orizzont Ewropa 2023–24, b’madwar EUR 13.5 biljun biex tappoġġa lir-riċerkaturi u lill-innovaturi fl-Ewropa biex isegwu soluzzjonijiet rivoluzzjonarji għall-isfidi ambjentali, tal-enerġija, diġitali u ġeopolitiċi.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Bħala parti mill-programm usa’ ta’ riċerka u innovazzjoni tal-UE ta’ EUR 95.5 biljun, Orizzont Ewropa, dan il-finanzjament se jikkontribwixxi biex l-UE tilħaq l-għanijiet klimatiċi tagħha, iżżid ir-reżiljenza tal-enerġija, u tiżviluppa teknoloġiji diġitali ewlenin. Se tindirizza wkoll azzjonijiet immirati biex tappoġġa lill-Ukrajna, tagħti spinta lir-reżiljenza ekonomika u tikkontribwixxi għal irkupru sostenibbli mill-pandemija tal-COVID-19.

Stqarrija għall-istampa kompluta