Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Pubblikazzjoni

L-Ewropa tressaq proposta għall-Impriża Konġunta dwar Networks u Servizzi Intelliġenti lejn il-6G

Il-Kummissjoni Ewropea adottat il-proposta leġiżlattiva tagħha għal sħubija Ewropea strateġika dwar Networks u Servizzi Intelliġenti bħala Impriża Konġunta, b’investiment pubbliku fir-R &Ita’ EUR 900 miljun matul il-perjodu baġitarju fit-tul il-ġdid 2021–2027. L-impriża Konġunta se tikkoordina attivitajiet ta’ riċerka dwar it-teknoloġija 6G taħt Orizzont Ewropa kif ukoll inizjattivi ta’ varar tal-5G taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa Diġitali u programmi oħra.

Il-proposta għall-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti adottata mill-Kummissjoni llum hija parti mill-Att Bażiku Uniku li jistabbilixxi s-sett ta’ disa’ Impriżi Konġunti taħt Orizzont Ewropa. Il-proposta issa se tiġi diskussa fost l-Istati Membri fil-Kunsill bi tnedija ppjanata fil-ħarifa ta’ din is-sena.

L-impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandha żewġ objettivi ewlenin:

  • It-trawwim tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa fil-6G billi jiġi implimentat il-programm relatat tar-riċerka u l-innovazzjoni (R &I) li jwassal għall-ħolqien u l-istandardizzazzjoni madwar l-2025, kif ukoll it-tħejjija għall-adozzjoni bikrija fis-suq tat-teknoloġiji 6G sa tmiem id-deċennju. Il-mobilizzazzjoni ta’ sett wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati se tkun kruċjali biex jiġu indirizzati oqsma strateġiċi tal-katina tal-valur tan-networks u tas-servizzi mill-forniment ta’ servizzi bbażati fuq l-edġ u l-cloud għal opportunitajiet tas-suq f’komponenti u apparati ġodda lil hinn mill-ismartphones. 
  • Tingħata spinta lill-introduzzjoni tal-5G fl-Ewropa bil-ħsieb li jiġu żviluppati swieq ewlenin diġitali u li tiġi permessa t-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika tal-ekonomija u tas-soċjetà. Għal dan l-objettiv, l-Impriża Konġunta se tikkoordina gwida strateġika għall-programmi rilevanti taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, b’mod partikolari l-Kurituri tal-5G. Se jikkontribwixxi wkoll għall-koordinazzjoni mal-programmi nazzjonali inkluż taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif ukoll programmi u faċilitajiet Ewropej oħra bħall-Programm Ewropa Diġitali u InvestEU.

Governanza strateġika

Differenzjatur ewlieni għall-predeċessur — l-5G-PPP — se jkun mudell ġdid ta’ governanza li jpoġġi l-industrija Ewropea f’pożizzjoni ta’ tmexxija flimkien mal-Kummissjoni u jassoċja mill-qrib lill-Istati Membri mat-teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiċi tagħha, eż. fil-qasam tas-sovranità teknoloġika tal-Ewropa u jimmassimizza s-sinerġiji bejn il-programmi ta’ finanzjament Ewropej u nazzjonali.

Iċ-ċertezza baġitarja matul il-perjodu baġitarju kollu tas-seba’ snin li ġejjin se tippermetti l-ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ riċerka tal-6G verament ibbażat fuq pjan direzzjonali. Il-finanzjament pubbliku ta’ EUR 900 miljun impenjat bil-quddiem mill-Kummissjoni se jkun akkumpanjat mis-settur privat li jwassal għal investiment totali ta’ mill-inqas EUR 1.8 biljun, li jista’ jkun mistenni li jingrana investimenti usa’ fir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa ta’ madwar EUR 10 biljun.

Sfond

Mill-5G għall-6G

Fil-ftit snin li ġejjin, it-teknoloġija u l-istandards tal-5G se jevolvu f’diversi fażijiet, hekk kif l-implimentazzjoni tavvanza. L-operaturi fi 23-il Stat Membru tal-UE diġà nedew networks 5G kummerċjali fi bliet kbar, filwaqt li sal-2025 huwa mistenni li jkun hemm implimentazzjoni aktar komprensiva li tkopri ż-żoni urbani kollha u r-rotot ewlenin tat-trasport madwar l-Ewropa. L-infrastrutturi avvanzati tan-network u tas-servizzi tal-5G huma faċilitaturi ewlenin għal firxa wiesgħa ta’ servizzi tal-konsumatur, tan-negozju u industrijali, iżda se jkunu wkoll punt tat-tluq importanti għall-introduzzjoni tat-teknoloġiji 6G fl-Ewropa.

L-inizjattivi tar-R &Idwar it-teknoloġiji tal-6G issa qed jibdew fir-reġjuni ewlenin madwar id-dinja, bl-ewwel prodotti u infrastrutturi mistennija għall-aħħar ta’ dan id-deċennju. Fl-Ewropa, l-ewwel sett ta’ proġetti 6G b’valur ta’ EUR 60 miljun diġà tnieda x-xahar li għadda taħt il-PPP-5G bl-inizjattiva ewlenija Hexa-X li tiżviluppa l-ewwel kunċett ta’ sistema 6G ikkumplimentat minn 8 proġett li jinvestigaw teknoloġiji speċifiċi għall-6G.

Is-sistemi 6G huma mistennija joffru bidla gradwali ġdida fil-prestazzjoni minn Gigabit lejn il-kapaċitajiet ta’ Terabit u l-ħinijiet ta’ rispons submillisekond, biex jippermettu applikazzjonijiet kritiċi ġodda bħall-awtomatizzazzjoni f’ħin reali jew ir-realtà estiża (“Internet of Senses”).

Barra minn hekk, teknoloġiji u arkitetturi ġodda tan-netwerks intelliġenti se jkollhom bżonn itejbu drastikament l-effiċjenza enerġetika tal-infrastrutturi tal-konnettività biex jimmaniġġjaw it-tkabbir kbir tat-traffiku filwaqt li jżommu l-kampi elettromanjetiċi (EMF) taħt limiti stretti ta’ sikurezza. Dawn it-teknoloġiji se jiffurmaw il-bażi għal Internet tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (NGI) iċċentrat fuq il-bniedem u se jindirizzaw l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) bħall-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tat-teknoloġija.

Sovranità teknoloġika

Is-sħab kummerċjali tagħna huma involuti ħafna fl-iżviluppi tal-6G, inklużi l-Istati Uniti u l-Ġappun, b’enfasi fuq networks ibbażati fuq software u ċ-Ċina li għandha l-għan li tibni fuq it-teknoloġija b’saħħitha u l-pożizzjoni tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali tagħha. Se jkun hemm opportunitajiet u sfidi li jikkonċernaw mudelli u atturi kummerċjali ġodda permezz ta’ networks tas-software b’arkitetturi bħar-RAN Miftuħ u l-konverġenza ma’ teknoloġiji ġodda fil-qasam tal-cloud u l-edge computing, l-IA, kif ukoll komponenti u apparati lil hinn mill-ismartphones. Iż-żewġ fornituri ewlenin tat-tagħmir Ewropew jinsabu fuq quddiem nett fid-dinja, b’sehem mis-suq globali kkombinat tat-tagħmir mobbli ta’ madwar 40 %, u aktar minn 50 % tas-sehem rilevanti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali miżmum mill-erba’ fornituri globali ewlenin.

Filwaqt li tibni fuq din il-bażi, li nħolqot ukoll bis-saħħa tal-investimenti Ewropej fir-R &PPs tal-5G matul dawn l-aħħar seba’ snin, jeħtieġ li l-Ewropa tippożizzjona lilha nnifisha biex tiżgura l-aħjar eżitu kemm għall-ekonomija diġitali inġenerali, iżda wkoll għall-kapaċitajiet teknoloġiċi tal-mexxejja industrijali eżistenti u emerġenti tagħna. Dan jitlob sħubija strateġika bi pjan direzzjonali sod tar-R &Istabbilit u segwit minn massa kritika ta’ atturi Ewropej.

Dokumenti relatati

Aktar informazzjoni