Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Jibda l-ewwel ċiklu ta’ kooperazzjoni u monitoraġġ biex jintlaħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali tal-UE 2030

Il-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali 2030, mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u kooperazzjoni biex jintlaħqu miri komuni għat-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030, daħal fis-seħħ.

iStock photo Getty images plus

Għall-ewwel darba, il-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-Kummissjoni flimkien stabbilew objettivi u miri konkreti fl-erba’ oqsma ewlenin tal-ħiliet diġitali, l-infrastruttura inkluż il-konnettività, id-diġitalizzazzjoni tan-negozji, u s-servizzi pubbliċi online, fir-rigward tad-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej. L-objettivi u l-miri huma akkumpanjati minn proċess ta’ kooperazzjoni ċiklika li jibda llum, biex jittieħed kont tal-progress u jiġu definiti l-istadji importanti sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu sal-2030. Il-programm joħloq ukoll qafas ġdid għal proġetti multinazzjonali li se jippermetti lill-Istati Membri jingħaqdu f’inizjattivi diġitali.

Stqarrija għall-istampa kompluta