Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Jibda l-ewwel ċiklu ta’ kooperazzjoni u monitoraġġ biex jintlaħqu l-miri tad-Deċennju Diġitali tal-UE sal-2030

Daħal fis-seħħ mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u kooperazzjoni bħala parti mill-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali 2030, biex jintlaħqu miri komuni b’rabta mat-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030.

iStock photo Getty images plus

Għall-ewwel darba, il-Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-Kummissjoni stabbilew flimkien sett ta’ objettivi u miri konkreti f’erba’ oqsma ewlenin, jiġifieri l-ħiliet diġitali, l-infrastruttura inkluż il-konnettività, id-diġitalizzazzjoni tan-negozji, u s-servizzi pubbliċi online, b’mod li jirrispetta d-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali Ewropej. Apparti l-objettivi u l-miri, mil-lum beda proċess ta’ kooperazzjoni ċiklika biex jingħaraf xi progress sar u jitfasslu tappi li jkunu jistgħu jintlaħqu sal-2030. Il-programm joħloq ukoll qafas ġdid għal proġetti multinazzjonali biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jingħaqdu f’inizjattivi diġitali.

Stqarrija għall-istampa kompluta