Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

L-armonizzazzjoni tal-ispettru għal konnettività mtejba: lesti għall-5G u l-innovazzjoni

Il-Kummissjoni adottat deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni biex tiżgura li l-politika tal-UE dwar l-ispettru tar-radju tissodisfa d-domanda dejjem tikber għall-broadband u għal applikazzjonijiet diġitali innovattivi. 

Infographic: Businessman use data analytics on cloud computing analyzing business growth and profiting from graph charts

© iStock Getty images kate3155

Id-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni, rispettivament, se jħejju l-baned tal-ispettru għall-applikazzjonijiet tal-5G, kif ukoll jarmonizzaw l-ispettru, għat-tagħmir għal meded qosra (żewġ deċiżjonijiet) u għal sistemi bħall-Wi-Fi. L-inizjattiva se tiżgura li l-politika tal-UE dwar l-ispettru tar-radju tirrifletti l-aħħar żviluppi teknoloġiċi. L-ispettru tar-radju huwa riżorsa kruċjali fid-dinja tal-lum ta’ sistemi u gadgets bla fili. Hija l-bażi tan-netwerks tal-Wi-Fi, kif ukoll firxa ta’ apparati mingħajr fili. Il-ġestjoni f’waqtha u armonizzata tal-ispettru tippermettilna nużaw l-istess apparati madwar l-UE u tiżgura li dawn kollha jkunu jistgħu jiffunzjonaw mingħajr interferenza. Il-Kummissjoni, flimkien mal-pajjiżi tal-UE, tikkoordina l-ispettru tar-radju biex tiżgura kundizzjonijiet armonizzati bejn il-fruntieri fl-UE.    

Lesti għall-innovazzjonijiet tal-5G

Il-5G se jipprovdi konnettività avvanzata, aktar rapida u interattiva lill-utenti, iżda wkoll lill-oġġetti. Dan ifisser li se nkunu nistgħu niġbru u naqsmu d-data ġġenerata mill-oġġetti, li min-naħa tagħhom se jikkontribwixxu għar-riċerka fis-setturi kollha — mill-mediċina, sat-trasport, il-manifattura u l-biedja. Bis-saħħa tal-analiżi u l-ġbir tad-data f’ħin reali, il-5G se jkun ukoll faċilitatur tal-IA u sistemi aktar effiċjenti u sostenibbli. Se sservi applikazzjonijiet kritiċi fil-monitoraġġ, id-dijanjożi u l-kura tas-saħħa; djar intelliġenti u konsum tal-enerġija aktar intelliġenti; l-awtomatizzazzjoni tal-industrija u l-mobbiltà konnessa u awtomatizzata.

Id-Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-baned 900 MHz u 1 800 MHz se tagħmel dawn il-baned tal-frekwenzi lesti għall-użu mill-applikazzjonijiet 5G, filwaqt li tiżgura n-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz. Dan se jippermetti konnettività aħjar għal applikazzjonijiet kritiċi fil-monitoraġġ, id-dijanjożi u l-kura tas-saħħa; djar intelliġenti u konsum ottimizzat tal-enerġija; u mobbiltà konnessa u awtomatizzata għal sistemi tat-trasport aktar sikuri u effiċjenti. Flimkien mal- “baned pijunieri” armonizzati għall-5G, il-Grupp għall-Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG) identifika l-ħtieġa li l-baned użati għal ġenerazzjonijiet preċedenti ta’ komunikazzjonijiet mobbli (2G, 3G, 4G) isiru disponibbli wkoll għall-aħħar żviluppi teknoloġiċi. L-aġġornament tal-kundizzjonijiet tekniċi u regolatorji għal dawn il-meded se jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent lest biex jilqa’ applikazzjonijiet innovattivi.

Trasport intelliġenti, ġestjoni tal-iskart u sistemi oħra tal-Internet tal-Oġġetti riċerki: Kundizzjonijiet aġġornati għall-użu tal-ispettru jwittu t-triq 

It-tagħmir għal meded qosra tipikament jinkludi tagħmir li jinżamm fl-idejn jew li jista’ jinġarr li nistgħu nieħdu magħna faċilment bejn il-fruntieri. Dawn ivarjaw minn gadgets tal-konsumatur ta’ kuljum, bħal smartphones u earphones, għal barcode readers użati fil-bejgħ bl-imnut u l-loġistika, kif ukoll impjanti ta’ apparat mediku. Dawn l-apparati bla fili jservu wkoll lill-komunitajiet tagħna — huma inkorporati f’sistemi intelliġenti ta’ trasport, skart u ġestjoni tal-enerġija, li jgħinu biex isiru aktar effiċjenti, sostenibbli u affidabbli.

Id-Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tagħmir għal meded qosra (SRDs) għandha l-għan li tqis l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda relatati mat-tagħmir għal meded qosra. L-ewwel nett, id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni taġġorna d-definizzjonijiet ewlenin relatati mat-telematika tat-trasport u tat-traffiku, li jinkludu tagħmir għal meded qosra kruċjali għall-ġbir u t-trażmissjoni ta’ informazzjoni dwar il-vetturi f’Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti (ITS). It-traċċar, ir-reġistrazzjoni u t-trażmissjoni tad-data ġġenerata mill-vetturi jistgħu essenzjalment itejbu l-affidabbiltà u s-sikurezza tas-sistemi tat-trasport. Dan jista’ jippermetti l-ottimizzazzjoni tat-traffiku u fl-aħħar mill-aħħar inaqqas l-ispejjeż, pereżempju, tat-trasport tal-merkanzija. It-tieni, id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni żżid l-applikazzjonijiet ta’ Resonanza Manjetika Nukleari (NMR) mal-iffissar regolatorju ta’ tagħmir għal meded qosra. B’mod aktar preċiż, jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tekniċi għall-użu tal-ispettru mill-applikazzjonijiet tal-NMR. Ir-riċerki jużaw l-NMR fil-mediċina kollha (jiġifieri MRIs), il-kimika u setturi oħra tal-industrija biex jistudjaw il-kwistjoni.   

L-aġġornament tal-issettjar regolatorju tat-tagħmir għal meded qosra jiżgura fehim u konsistenza usa’ fl-industrija kollha. F’konformità mal-aħħar avvanzi teknoloġiċi, jimmarka t-tmien aġġornament tar-regoli li jarmonizzaw il-kundizzjonijiet tekniċi fil-qasam tal-ispettru tar-radju għall-SRDs.

Wi-Fi ta’ 5 GHz fil-vetturi, abbord l-inġenji tal-ajru u d-droni: Aġġornament tal-kundizzjonijiet tekniċi

Aħna nużaw Sistemi ta’ Aċċess Mingħajr Fili (WAS) inklużi n-Networks tar-Radju għaż-Żona Lokali (RLAN), bħall-Wi-Fi, fil-bini (ġewwa) u barra biex inkopru żona żgħira b’konnettività bla fili. Id-Deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tibni fuq u tkompli tiżviluppa l-bażi tal-kundizzjonijiet tekniċi li jippermettu konnettività bla fili bbażata fuq il-Wi-Fi ta’ 5 GHz, inkluż fl-ajruplani, fil-ferroviji, fil-karozzi tal-linja u f’vetturi tat-triq oħra. Din l-inizjattiva għandha l-għan li tnaqqas l-interferenzi dannużi possibbli għal apparati oħra li jużaw l-ispettru, bħar-radars meteroloġiċi u militari, kif ukoll it-tagħmir użat għall-esplorazzjoni tad-dinja u tal-ispazju. Bl-istess mod, id-deċiżjoni hija kruċjali biex tippermetti possibbiltajiet ġodda għall-konnettività abbord il-vetturi u fis-settur tat-trasport.

B’mod speċifiku, id-deċiżjoni dwar il-banda ta’ 5 GHz tiċċara li l-Wi-Fi fuq ġewwa huwa possibbli fit-tliet submeded kollha: 5150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz u 5470–5 725 MHz. Wi-Fi fil-beraħ, jista’ juża l-banda 5 470–5 725 MHz kif ukoll il-banda 5150–5 250 MHz (b’restrizzjonijiet). Fil-livell nazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw installazzjonijiet ta’ konnettività bla fili fuq ġewwa fuq il-ferroviji, fejn l-użu jkun ikkontrollat u limitat aktar faċilment, fil-baned tal-frekwenzi 5 250–5 350 MHz u 5 470–5 725 MHz. Aktar minn hekk, is-sistemi tal-Wi-Fi abbord inġenji tal-ajru kbar jistgħu jkomplu jużaw il-medda ta’ 5 GHz sal-aħħar tal-2028. Sal-2028, jenħtieġ li fis-suq ikun disponibbli tagħmir xieraq tal-Wi-Fi li jopera fil-banda t’isfel ta’ 6 GHz (kif armonizzat mid-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni) biex jintuża abbord inġenji tal-ajru kbar. Dan il-perjodu tranżitorju se jissalvagwardja l-investimenti attwali, filwaqt li jagħti biżżejjed żmien lill-industrija tal-linji tal-ajru biex tadatta ruħha. Fl-aħħar nett, id-deċiżjoni tindirizza wkoll il-konnettività mingħajr fili għad-droni, li se jkunu jistgħu jużaw speċifikament biss il-banda 5 170–5 250 MHz.

L-importanza tal-politika tal-UE dwar l-ispettru tar-radju

Networks aġġornati, rapidi u affidabbli se jkunu l-ixprun għat-trasformazzjoni diġitali u servizzi u prodotti aħjar madwar l-Ewropa. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri stabbilew objettivi ambizzjużi għall-introduzzjoni ta’ networks avvanzati. Skont il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G, sal-2025, in-networks 5G jenħtieġ li jkopru ż-żoni urbani kollha u r-rotot ewlenin tat-trasport. Aktar minn hekk, waħda mill-miri tal-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali propost mill-Kummissjoni hija li tkopri ż-żoni popolati kollha b’ 5G u li ġġib konnettività tal-gigabits fl-unitajiet domestiċi kollha tal-UE sal-2030.

 

Għal referenza: 

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-meded ta’ frekwenzi 900 MHz u 1 800 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-ispettru tar-radju għall-użu mit-tagħmir għal meded qosra fil-baned tal-frekwenzi 874–876 u 915–921 MHz

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-aġġornament tal-kundizzjonijiet tekniċi armonizzati fil-qasam tal-użu tal-ispettru tar-radju għal tagħmir għal meded qosra

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-użu armonizzat tal-ispettru tar-radju fil-banda ta’ frekwenzi ta’ 5 GHz għall-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ aċċess mingħajr fili inklużi n-netwerks taż-żona lokali bir-radju