Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Strateġija ġdida għal Internet Aħjar għat-Tfal fl-Assemblea Diġitali

Bħala parti mill-programm tal-Assemblea Diġitali, workshop intitolat “Mieux protéger les mineurs sur internet/BIK” se jipprovdi opportunità biex tiġi ppreżentata l-istrateġija Ewropea adottata reċentement għal Internet Aħjar għat-Tfal (BIK +) biex jittejbu s-servizzi diġitali adattati għall-età u biex jiġi żgurat li kull tifel u tifla jkunu protetti, mogħtija s-setgħa u rispettati online.

Is-sessjoni ta’ ħidma tal-BIK +, bl-Ingliż, se tibqa’ għaddejja għat-2,5 nhar it-Tlieta, 21 ta’ Ġunju 2022 fl-10.00–12.30 CET u se tinqasam f’żewġ diskussjonijiet tal-panel li jiffukaw fuq il-pilastri ewlenin tal-istrateġija BIK +, jiġifieri l- “protezzjoni” u l-“għoti tas-setgħa u l-parteċipazzjoni”.

Iż-żewġ panels huma organizzati b’mod li jinvolvi diversi partijiet ikkonċernati, li jlaqqgħu flimkien rappreżentanti mill-UE u mill-qasam tal-politika nazzjonali, mis-settur privat, mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u mill-Ambaxxaturi taż-Żgħażagħ tal-BIK — żgħażagħ li jirrappreżentaw liż-żgħażagħ Ewropej u jaqsmu l-ideat u l-esperjenzi tagħhom fuq internet aktar sikur.

Huwa possibbli li ssegwi l-workshop online. 

Programm sħiħ u reġistrazzjoni

Strateġija Ewropea għal Internet Aħjar għat-Tfal (BIK +)